De Raad van State heeft over zes weken een oordeel over de stort van slib in de Linderveldplas bij Lettele.

Over 6 weken uitspraak Linderveldseplas bij Lettele

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt, omdat zij bang zijn dat de stort van slib het grondwater zal vervuilen. Zij willen dat de vergunning voor de werkzaamheden, verleend aan Grondbank GMG, wordt vernietigd.

Waterschap Groot Salland had de vergunning verleend en heeft toegezegd de kwaliteit van het grondwater op één plek in de plas in de gaten te houden. Volgens de omwonenden is dit bij lange na niet voldoende. Als extra argument vóór stort noemt het Waterschap het feit dat de plas veel ondieper wordt door de stort van slib. Daardoor komen er ook meer waterplanten en -dieren.

Over Salland TV

x

Check Also

Stagevergoeding voor mbo niet verplicht, wel erg wenselijk

Een stagevergoeding, de een krijgt deze wel, de andere niet. Het is ...