Symfonieorkest Overijssel krijgt een interim bestuurder

De Raad van Toezicht (RvT) en de Ondernemingsraad (OR) zijn samen aan de slag gegaan om op korte termijn alle stappen te nemen die nodig zijn om artistiek en financieel een gezonde orkestvoorziening voor Overijssel in de toekomst veilig te stellen. In dat kader is de heer Bart van Meijl aangesteld als interim bestuurder om het orkest de komende maanden door een moeilijke periode te leiden. (Bijlage foto Bart van Meijl)

De Overijsselse samenleving verdient een kwalitatief goed symfonieorkest dat geworteld is in de Overijsselse samenleving. Naast de symfonische concerten in de provincie, vormt het orkest een enthousiaste en professionele begeleider van koren en opera en onderneemt het tal van initiatieven voor muziek educatie.

Er wordt inmiddels in goede onderlinge afstemming met RvT en OR gewerkt aan een business plan gericht op het voortbestaan van het orkest in Overijssel. De aangestelde interim bestuurder zal met betrokkenen de details van het nieuwe businessplan vorm geven. Dat plan wordt door een onafhankelijke derde gevalideerd en voor 1 december – conform afspraak – ingediend bij de Provincie Overijssel.

In het nieuwe businessplan richt het orkest zich hoofdzakelijk op de provincie Overijssel en zoekt
verdergaande samenwerking met culturele partners in het gehele oosten van het land. Dit plan vormt ook de basis voor het nieuwe Kunstenplan 2017-2020 dat voor 1 februari 2016 wordt ingediend bij het Ministerie van OCW en gericht is op het behoud van de symfonische voorziening in het oosten van het land.

De RvT en OR spreken beide hun waardering uit voor de moed van directeur Harm Mannak om andere wegen te hebben bewandeld dan in orkestland gebruikelijk. De cultuuromslag die het orkest en al zijn medewerkers de afgelopen jaren hebben doorgemaakt is in de orkestsector ongekend. Ondanks de passie en flexibiliteit waarmee musici en medewerkers zich hiervoor hebben ingezet, is het enorm spijtig te moeten constateren dat het uiteindelijk niet is gelukt om de door het orkest beoogde financiële doelstellingen te halen.

De huidige bestuurder Harm Mannak rondt de lopende zaken af en draagt het stokje dan over aan de interim bestuurder Bart van Meijl. Na afloop van de interim periode – voorlopig tot 1 maart – zal een nieuwe bestuurder worden benoemd en stellen de RvT-leden hun functies ter beschikking, zodanig dat de continuïteit van toezicht verzekerd blijft.

Over Salland TV

x

Check Also

Het allerlaatste Tentfeest in Wesepe sluit het tentfeestseizoen af

De maanden september en oktober stonden natuurlijk vol met dorpsfeesten. Het Allerlaatste ...