Er zijn drie keuzes in de maak voor de ontwikkeling van het gebied ten noordoosten van Schalkhaar en de Vijfhoek (waaronder het Linderveld).

Noord-Oost Deventer wat gaan we ermee doen

Dit gebied werd eerder door de gemeente Deventer aangewezen als “zoekgebied” voor woningbouw na voltooien van de Vijfhoek en Steenbrugge. Er worden drie scenario’s uitgewerkt waarin de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebied worden verkend. Dat zijn ‘Deventer Stedelijk’, ‘Sallands Landschappelijk’ en ‘Innovatief Ruimtelijk’. Deze verkenningen kunnen helpen bij keuze voor ruimtelijke invulling van het gebied na 2015, volgens de gemeente.

Deze drie varianten geven inzicht in de mogelijkheden van het gebied voor wonen, groen, recreatie en kleinschalige werkgelegenheid en de consequenties daarvan. De scenario’s moeten uitgewerkt worden samen met klankbordgroepen van bewoners en maatschappelijke organisaties. Zodra de gemeenteraad instemt met de aanpak van deze visieontwikkeling komen er activiteiten en bijeenkomsten waarin betrokkenen en belangstellenden mee kunnen praten. Het gebied ligt ten noordoosten van Schalkhaar en de Vijfhoek en strekt zich uit tot de Zandwetering en Soestwetering.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...