In 2008 heeft de daling van het aantal aangiftes in de Politieregio IJsselland doorgezet, in tegenstelling tot de landelijke trend.

Minder inbraken, wel meer autokraken

Het totaal aantal misdrijven is afgenomen met 1,4% ten opzichte van 2007. Met name het aantal woninginbraken, het aantal geweldsmisdrijven en het aantal winkeldiefstallen nam duidelijk af met respectievelijk 7,8%, 3,2% en 7,5%. Het aantal fraudedelicten daarentegen nam in 2008 toe evenals het aantal autokraken en het aantal aangiftes van zakkenrollen. Op het gebied van verkeersslachtoffers is het aantal dodelijke slachtoffers ongeveer gelijk gebleven; het aantal gewonden is licht toegenomen.

Het aantal woninginbraken in Deventer daalde in 2008 van 438 naar 385. Het aantal autokraken steeg van 839 naar 959 en dat is volgens de politie te wijten aan het feit dat autokrakers gelokt worden door dure apparatuur in auto’s zoals navigatiesystemen. Zakkenrollen is populair bij het dievengilde. In de steden in het werkgebied van Politie IJsselland is duidelijk een groei te zien van deze vorm van criminaliteit, veelal gepleegd door Oost-Europeanen.

Wat opvalt in Deventer zijn 16 “bikeragenten”, die allemaal meerdere veelplegers “geadopteerd” hebben. Dat houdt in dat deze politiemedewerkers de veelplegers kennen, ze aanspreken en veel van ze weten (zoals veelvoorkomende verblijfplaatsen, eventuele voertuigen, gewoontes e.d.). Daardoor is de pakkans van veelplegers flink gegroeid.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokale omroepen gaan over op digitale radio

Bron: NLPO Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ...