De Huurdersvereniging Salland heeft een meldpunt voor leegstand geopend.

Meldpunt leegstand in Salland

Op deze website is te melden of een koop- of huurwoning leegstaat, hoe lang de woning leegstaat en wie de eigenaar is. Woningcorporatie SallandWonen bijvoorbeeld stelt dat leegstaande, voor verkoop bestemde, huurwoningen die langer dan 10 maanden leegstaan na die periode weer verhuurd worden. De huurdersvereniging krijgt veel reacties van huurders die klagen over huurwoningen die langer dan 10 maanden leegstaan.

De woningmarkt zit op slot. Huurders en kopers kunnen geen kant op terwijl de woonlasten stijgen. Tientallen woningen staan onnodig leeg, zowél huur als koop. Onverkoopbare woningen terwijl mensen jarenlang zoeken naar een passende en te betalen dak boven hun hoofd. De wachtlijsten lopen snel op terwijl kunstmatig schaarste wordt gecreëerd, wat prijsopdrijvend werkt.  

De huurdersvereniging wil met dit meldpunt inwoners de gelegenheid bieden om leegstaande woningen te melden, waarna de huurdersvereniging bij de verhuurder zal aandringen snel weer tot bewoning over te gaan. Verkoop van te veel huurwoningen in te korte tijd is ook slecht voor woningzoekenden en verstoort de markt voor particuliere woningeigenaren om hun woning te kunnen verkopen. De site is te vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland

Over Salland TV

x

Check Also

Rockband Kabaal organiseert opnieuw eigen festival

De Bathmense rockband Kabaal organiseert op 2, 3 en 4 juni 2023 ...