De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Spies, de opvolger van Donner gaat een contra-expertise onderzoek laten uitvoeren naar de gang van zaken met betrekking tot 16 miljoen euro die is verdampt onder de leiding van twee nog steeds zittende leden van de Raad van Toezicht (RvT) van woningcorporatie Rentree.


Landelijk – Den Haag checkt Raad van Toezicht Rentree dubbel

De 16 miljoen is verdampt door het doen van vier grondtransacties. Op 19 december heeft overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de RvT van Rentree (dhr. Ad Huijsmans).

Naar aanleiding van het forensisch onderzoek heeft Rentree destijds al na laten gaan of er mogelijk schade kon worden verhaald op de twee RvT leden vanwege ernstige verwijtbaarheid. Daartoe werden geen mogelijkheden gezien. Er is afgesproken dat een contra-expertise op de betreffende juridische analyse zal worden uitgevoerd door het rijk. De contra-expertise is van belang om vast te stellen of er in redelijkheid mogelijkheden zijn om schade te verhalen of niet.

Daarnaast is door de voorzitter van de RvT aangegeven dat de twee leden waar de motie zich opricht, hebben aangegeven geen aanleiding te zien om het lidmaatschap van de RvT op te zeggen. Ook de voorzitter en de overige leden van de RvT zien geen reden om afscheid te nemen van de twee betreffende leden. De voorzitter van de RvT heeft aangegeven dat een andere analyse mogelijk leidt tot herziening van standpunten. De brief van de minister aan de Tweede Kamer over de zaak staat hier.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...