KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je dan al bij je gemeente goede ondersteuning krijgen. Vanaf half maart kan je bovendien een bijdrage tot 2.000 euro vragen uit het ‘4D-budget’ van de provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Verzoeken die vóór 1 april zijn ontvangen, krijgen in april uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

Wat is 4D?
Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland staat 4D-makelaar Giny Hoogeslag paraat om jouw initiatief met sociale kwaliteit te ondersteunen in samenwerking met de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte. De ondersteuning van de 4D-makelaar kan dus ook bestaan uit concrete tips en netwerk.
In Salland is in 2019 en 2020 per jaar 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven met sociale kwaliteit. Uitgangspunten zijn: een eenvoudige procedure met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?
Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Je kunt per initiatiefgroep/aanvrager, evenement of project maximaal één keer per jaar een bijdrage krijgen van maximaal 2.000 euro. Het is mooi als je ook anderen meekrijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of sponsors).

Meer info of vragen?
Kijk op www.dekrachtvansalland.nl/4d voor alle informatie of bel met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, telefoonnummer (06) 1348 8937.

Over Salland TV

x

Check Also

IJssellinie centraal tijdens bijeenkomst Europees erfgoednetwerk in Olst-Wijhe

Op donderdag 16 mei was de gemeente Olst-Wijhe, samen met Stichting IJssellinie ...