Het team Arrestantenzorg en Justitiële Ondersteuning (AJO) van de politie IJsselland gaat, bij wijze van pilot, personen met nog niet betaalde boetes een sms sturen om hen te attenderen op de openstaande boete. Deze personen krijgen alsnog de kans om hun boete op het politiebureau te komen betalen en kunnen daarmee voorkomen dat zij aangehouden worden.


IJsselland – Boete niet betaald, geen punt even een sms sturen

Met ingang van 10 oktober is de politie IJsselland deze pilot gestart waarbij mensen, waarvan het GSM-nummer bekend is, een sms-bericht krijgen. Hierin wordt aangegeven dat men aanhouding kan voorkomen door alsnog de boete te betalen aan het politiebureau. In het sms’je wordt verwezen naar het telefoonnummer 0900-8844 voor meer informatie. Ook kan er per sms gereageerd worden.

Inmiddels zijn ongeveer 35 sms’jes verstuurd en heeft iets minder dan de helft van deze personen zich al gemeld om hun boete te betalen.

Personen die een boete hebben opgelegd gekregen van de rechtbank en deze niet betalen, kunnen rekenen op een bezoekje van dit team het speciale AJO team. Wanneer de boete vervolgens alsnog niet betaald wordt, wordt de betrokkene aangehouden en meegenomen om de vervangende hechtenis te ondergaan.

Over Salland TV

x

Check Also

Informatiebijeenkomsten van en over Extinction Rebellion

De burgerbeweging Extinction Rebellion (XR) groeit als kool. De media werden onlangs ...