Het Huur op Maat experiment maakte sociale huurwoningen beter betaalbaar voor huurders met een laag inkomen, zonder dat het bij hogere inkomens tot het zogenaamde ‘scheefbetalen’ leidt.

Huur op Maat stopt

Minister Spies (CDA) heeft besloten om het experiment niet verder te verlengen na 1 april 2012. “Jammer, maar waar. We volgen dit besluit”, aldus van Paul van Roosmalen, directeur Woondiensten van Woonbedrijf ieder1.

Huur op Maat was een driejarig experiment met inkomensafhankelijke huren dat de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) uitvoerde met 13 wooncorporaties in Nederland, waaronder Woonbedrijf ieder1. Huur op Maat biedt huurders bij inkomensdaling een vangnet, omdat het de huurprijs aan de hoogte van het inkomen koppelt. Voor huurders met een Huur op Maat contract wordt de huur bevroren. Dat betekent dat de huur wordt getoetst aan het inkomen en er dan een nieuwe berekening wordt gemaakt. Na 1 juli zal de huur niet meer zal stijgen.
 
De afgelopen 3 jaar zijn circa 7.500 Huur op Maat contracten afgesloten. In Deventer en Zutphen zijn dat er 304, waarvan 209 in Deventer en 105 in Zutphen. 70 procent van de woningen is verhuurd aan de lage inkomens. Inmiddels hebben alle huurders een persoonlijke brief ontvangen van Woonbedrijf ieder1 en zijn alle bewonerscommissies en de gemeente Deventer & Zutphen geïnformeerd.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...