B en W van de gemeente Dalfsen willen 975.000 euro beschikbaar stellen voor het kulturhusconcept in Hoonhorst.


Hoonhorst – Bijna een miljoen voor kulturhus Hoonhorst

In de huidige plannen is het de bedoeling dat samengewerkt gaat worden door alle deelnemende partijen op gebied van gezamenlijke programmering, waarbij de bibliotheek terecht komt in een gedeelte van het pand van Kappers, waar mogelijk de BSO en peuterspeelzaal verplaatst wordt naar het parochie-centrum en de gymzaalactiviteiten naar de Potstal gaan, evenals de activiteiten van de jeugdsoos.

In 2007 is in Hoonhorst met veel enthousiasme gestart met het project Dorpsplanplus. In een aantal maanden is  gewerkt aan een dorpsagenda, met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsplan met financieringsmogelijkheden. De ambitie van het project Dorpsplanplus is het vergroten van de leefbaarheid, het behoud en waar mogelijk uitbreiding en versterking van de voorzieningen. Het middel hiertoe is een Kulturhusconcept met als basis een gezamenlijke programmering. Er is een inventarisatie opgesteld, waarin de wensen en eisen van de betrokken partijen zijn vastgelegd. Deze inventarisatie diende als basis voor het haalbaarheidsonderzoek.

Over Salland TV

x

Check Also

Go Ahead Eagles neemt voor IJsselderby afscheid van Jeroen Veldmate

Jeroen Veldmate neemt zondag afscheid van Go Ahead Eagles. De verdediger maakte ...