De aanleg van de oostelijke ontsluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer en het bouw- en woonrijp maken fase 1 kan beginnen.

Gunning ontsluiting en bouwrijp maken A1 Bedrijvenpark Deventer

De realisatie van de oostelijke ontsluiting is gegund aan Reef-Colijn-Strukton Infratechnieken. Bouw- en woonrijp maken Fase Oost is gegund aan Dura Vermeer Divisie Infra. Samen met de aanleg van de grondwal vallen de totale kosten ongeveer € 5 miljoen lager uit dan geraamd. De kavelverkoop en de ontsluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer zijn nauw verbonden.

Voor de verkoop is  bereikbaarheid essentieel. Voorwaarde voor het realiseren van de ontsluiting was concrete belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op A1 Bedrijvenpark Deventer. Met de komst van Van der Valk is daaraan voldaan. De belangstelling voor bedrijfskavels blijkt bovendien vanaf de start van de verkoop groot.

Het resultaat van de aanbestedingen is gunstig. De oostelijke ontsluiting is gegund voor bijna € 4 miljoen. Voor deze ontsluiting ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van € 3,6 miljoen. Het bouw- en woonrijp maken is gegund voor bijna € 5 miljoen. De resultaten van de gunning passen binnen de gestelde kaders van de grondexploitatie A1 Bedrijvenpark Deventer.

Eind september 2012 is de kavelverkoop gestart van A1 Bedrijvenpark Deventer. Afgelopen maanden is er met diverse partijen gesproken over vestiging op het bedrijvenpark. Van der Valk koopt de eerste kavel. Het bedrijvenpark krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. Het bedrijventerrein – met een ontsluiting via afrit 24 van de A1 – heeft een oppervlakte van129 hectare, waarvan 56 hectare uitgeefbaar is.

Over Salland TV

x

Check Also

Weersverwachting Donderdag 30 Maart

Door Erwin Hoogenboom  Donderdagochtend is het bewolkt en er vallen enkele regenbuien, ...