Groenlinks Deventer opent meldpunt vuurwerkoverlast.nl

Vandaag heeft GroenLinks Deventer het meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen gemeld worden op www.vuurwerkoverlast.nl. Het meldpunt is een initiatief van 25 gemeentelijke en provinciale afdelingen, waaronder GroenLinks Deventer.

Vorig jaar kwamen op het landelijke meldpunt bijna 90.000 meldingen binnen. Dat was 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Naar aanleiding van de overlast in voorgaande jaren hebben ruim 30 gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien de afsteektijd in te korten. Op Oudejaarsdag mag dit jaar pas vanaf 18:00 uur vuurwerk worden afgestoken, dat was 10:00 uur.

Via het meldpunt brengt GroenLinks in kaart of de vuurwerkvrije zones effect hebben en of het inkorten van de afsteektijden tot minder overlast leidt. Op plekken waar nog veel overlast is, zal GroenLinks gemeenten adviseren om volgend jaar een vuurwerkvrije zone in te stellen.

GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en slachtoffers. Het liefst ziet de partij dat vuurwerk met Oud en Nieuw niet meer door amateurs wordt afgestoken, maar er in plaats daarvan vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals. GroenLinks Deventer is er voorstander van dat de gemeente in overleg met bewoners in iedere wijk een plek kiest waar op Oudjaarsnacht vuurwerk mag worden afgestoken.

Aan de hand van de ervaringen uit Deventer zal GroenLinks voor volgend jaar nagaan of het wenselijk is om ook in Deventer vuurwerkvrije zones in te stellen en een centrale vuurwerkshow te organiseren. Fractielid Tjeerd van der Meulen: “Wij zijn geen vuurwerkhaters. Afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht is een mooie traditie die het behouden waard is. Overlast, schade en slachtoffers, ook in de dagen eromheen, horen er niet bij! Liever meer plezier met minder vuurwerk.”

Over Salland TV

3 Reacties

  1. why is viagra enzalutamide will decrease the level or effect of fentanyl intranasal by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

  2. Tamoxifen was added to E2 exposed cultures; mifepristone RU 486 was added to P4, and both were given to E2 P4 supplemented cultures cialis generic online For similar reasons certain adults, specifically adults with a compromised immune system or poor kidney function, are at a greater risk than the general population of developing the disorder

  3. Important if you are still pregnant or breastfeeding, check in with your doctor before trying any treatments, as some products may contain ingredients that can harm your baby cialis without a doctor’s prescription Tamox Week 5 20 MG Per Day

x

Check Also

Stagevergoeding voor mbo niet verplicht, wel erg wenselijk

Een stagevergoeding, de een krijgt deze wel, de andere niet. Het is ...