Deventer heeft een gebrek aan voorschoolse opvang.

Groen Links verbaasd over slechte voorschoolse opvang

De fractie van Groen Links Deventer is verbaasd over het tekort aan de mogelijkheden van voorschoolse opvang in Deventer. De fractie hecht er waarde aan dat zoveel mogelijk kinderen naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang kunnen. Dan kunnen hun ouders bijvoorbeeld ook blijven participeren op de arbeidsmarkt. Bovendien stelt de wet aanbod van voorschoolse kinderopvang verplicht.

Het doel van deze wet is meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarom moeten peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen meer samenwerken. De kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen komen daarmee meer in lijn met die van de kinderopvang en de peuterspeelzalen blijven goed toegankelijk.

De fractie heeft in verband met de situatie in Deventer schriftelijke vragen gesteld.
Het doel van deze vragen is de bestuurders van Deventer daar wat aan te laten doen.
De brief met vragen van Groen Links staat hier.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokale omroepen gaan over op digitale radio

Bron: NLPO Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ...