Marien van Schijndel stuurde een ingezonden brief naar de Stentor. Salland TV ontving de brief ook, en we willen hem u niet onthouden.


“Gemeenteraad Deventer moet openbare hoorzitting houden”

Je moet wel erg goedgelovig van aard zijn om de verklaringen van het College van B&W over de uitermate scherpe conclusies van Deloitte over de grondexploitatie van de gemeente Deventer voor waarheid aan te nemen. De stad was op dat moment in rep en roer over het kostenverslindende dossier stadskantoor, waar nauwelijks draagvlak voor was onder de bevolking.

De politiek liep tijdens de besluitvorming hierover op eieren. Maar dan blijkt intern al bekend dat er in die fase een financieel lijk in de kast te ligt, waardoor er in de begroting vanwege afwaardering met een ernstig tekort rekening moet worden gehouden, zo constateert Deloitte. De ambtelijke top waaronder de gemeentesecretaris en Marc Jan Ahne blijken van deze feiten op de hoogte. Rond de cruciale besluitvorming  van het stadskantoor hadden de ambtenaren bij mijn weten collectief geen ijsvrij gekregen. Die feiten zijn bij het KNMI na te trekken.

Het is volkomen ongeloofwaardig dat het College niet op de hoogte was van deze alarmerende feiten. Het lijkt er echter op dat de Deventer gemeenteraad het College weg laat komen met haar halfslachtige verklaringen over deze zaak. Het is de opvolgster van Marc Jan Ahne niet persoonlijk aan te rekenen dat zij deze boodschap moest verkondigen, maar natuurlijk wel haar partij die ingestemd heeft met deze vorm van carrièregericht jobhoppen van haar voorganger ten koste van Deventer. Patrick Sonneveldt fractievoorzitter van D66 gebruikte bij het stadskantoor telkens het argument dat het dossier te ingewikkeld was om uit te leggen aan gewone burgers.

In het licht van de actuele feiten krijgen we nu het werkelijke inzicht op de betekenis van deze woorden: de situatie was waarschijnlijk vooral zo ingewikkeld omdat willens en wetens een bestuurlijke natte droom doorgedrukt moest worden. Het Deventer boegbeeld van de partij die telkens pleit voor een transparante moderne democratie onthield de raad en de Deventer burgerij de werkelijke feiten. Als Ahne niet thuis geeft en zijn opvolgster begrijpelijker wijze wordt ontzien, kan in ieder geval Sonneveldt misschien dan zijn conclusies trekken.

Maar meer nog daag ik de gemeenteraad uit om met zelfbewustheid en nieuw elan een openbare hoorzitting te organiseren waarbij alle betrokkenen – ambtenaren, college en de burgemeester van Ommen gehoord worden  – over deze  onverkwikkelijke zaak. De onderste steen moet boven komen. Het gaat niet alleen om gemeenschapsgeld, het gaat ook om het vertrouwen in de lokale democratie. Dat laatste is steeds verder te zoeken.
 

Over Salland TV

x

Check Also

Kerst in Olst met Anton Pieck sfeer

Voor wie de drukte van het populaire Charles Dickens Festijn in Deventer ...