De Apeldoornse gemeenteraad heeft op maandag 19 maart 2012 tijdens een extra raadsvergadering de heer J.C.G.M. (John) Berends aanbevolen als nieuwe burgemeester van Apeldoorn.

Gemeenteraad Apeldoorn draagt John Berends (CDA) voor als burgemeester

De heer Berends beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en affiniteit met lokale politiek. Hij is op dit moment burgemeester van de gemeente Harderwijk. Voorheen was hij wethouder in Zwolle.

De gemeente Apeldoorn zoekt sinds het vertrek van Fred de Graaf op 1 oktober 2011 een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de 12 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets.

Er hebben 24 kandidaten op de vacature gereageerd. In een besloten raadsvergadering op 19 maart heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad unaniem het besluit genomen dat John Berends als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester.

De aanbeveling van de Apeldoornse gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koningin, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een raadsvergadering worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft waarnemend burgemeester Hans Esmeijer de taken waarnemen.

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...