Gemeenten krijgen als gevolg van het regeerakkoord in 2017 ruim 1 miljard euro minder aan algemene uitkering.

Gemeenten leveren 4 miljard in

Daar komt nog eens een bedrag van 3 miljard euro aan overige kortingen bovenop. Dat blijkt uit een eerste analyse van de financiële gevolgen van het regeerakkoord door gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Pauw BV. Het adviesbureau berekent voor verreweg de meeste gemeenten in Nederland de gemeentefonds-inkomsten. Die lagere uitkering uit het gemeentefonds komt doordat het kabinet vasthoudt aan de zogeheten normeringssystematiek. Als het rijk bezuinigt, krijgen de decentrale overheden ook minder geld en meer geld als de rijksuitgaven stijgen. Omdat het kabinet 16 miljard euro ombuigt, gaan gemeenten mee de trap af.

Over Salland TV

x

Check Also

Omroep Gelderland en RTV Oost slaan de handen ineen en presenteren: Het debat van het Oosten

In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV ...