Gemeente Deventer sluit 2022 af met positief resultaat door incidentele meevallers

De gemeente Deventer sluit 2022 af met een positief resultaat. Het college stelt voor om 6,9 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. De resterende 3,1 miljoen euro uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft in 2023 gereserveerd voor dat doel. De totale gemeentelijke lasten bedroegen in 2022 475 miljoen euro.

‘Een keurig resultaat’, aldus wethouder Financiën Marcel Elferink. ‘We hebben het afgelopen jaar veel bereikt, en zijn er tegelijkertijd in geslaagd inkomsten en uitgaven goed in evenwicht te houden. Deventer is een financieel solide gemeente. Dat biedt een goede basis voor alle maatschappelijke opgaven waar we de komende jaren voor staan.’

Het voordelige resultaat over 2022 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door incidentele meevallers.

Maatschappelijke opgaven

Het nieuwe college, dat in juni 2022 begon, ging voortvarend aan de slag met concrete maatschappelijke opgaven. Zo werd gewerkt aan de versterking van buurtvoorzieningen in wijken en dorpen, en aan nieuw participatiebeleid. Deventer begon samen met onderwijspartners een programma om kansen voor alle kinderen te vergroten, en huiseigenaren met een laag inkomen kregen de mogelijkheid om hun huis te verduurzamen.

Woningbouw

In 2022 werden er met een toevoeging van 464 woningen fors meer woningen gerealiseerd dan gemiddeld de afgelopen jaren. Op tal van locaties verspreid door de hele gemeente zijn woningen in aanbouw of in voorbereiding. In totaal heeft Deventer de ambitie om tot 2035 11.000 nieuwe woningen te bouwen. Om de groeiende stad bereikbaar te houden, kreeg Deventer van het Rijk een subsidie van €30 miljoen toegezegd. Ook ontving de gemeente €5,6 miljoen voor het realiseren van flexwoningen.

Hulp aan mensen met schulden

Om mensen met beginnende schulden zo vroeg mogelijk te bereiken, zette de gemeente onder andere extra Geldfit-spreekuren in. We benaderden inwoners met betalingsachterstanden proactief en boden hen hulp aan. Dat heeft grotere financiële problemen kunnen voorkomen.

Oorlog en energiecrisis

De oorlog in Oekraïne, die in februari begon, leidde ook tot een energiecrisis. Door de hoge energiekosten steeg de inflatie en daarmee stegen de prijzen voor grondstoffen en materialen. De gemeente bood haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers steun om de stijging van de energiekosten op te vangen, via adviezen en financieel. Ongeveer 500 Oekraïense vluchtelingen worden sinds eind maart opgevangen in Deventer, in gemeentelijke locaties en bij particulieren thuis.

Besluitvorming gemeenteraad

De jaarrekening wordt besproken in de raadstafel van 28 juni, de definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad is gepland op 5 juli. De jaarrekening is te vinden op de financiële portal hetgeldvan.deventer.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Het allerlaatste Tentfeest in Wesepe sluit het tentfeestseizoen af

De maanden september en oktober stonden natuurlijk vol met dorpsfeesten. Het Allerlaatste ...