Woensdagavond heeft De Brink Groep het rapport voor het nieuwe stadskantoor met bibliotheek aan de pers gepresenteerd. De Brink Groep heeft alle financiële gegevens voor het Huis van Deventer opnieuw doorgerekend, en niets afwijkends van belang gevonden.


Financiën voor Huis van Deventer is gesneden koek

De Brink Groep komt uit op een bedrag van 72,3 miljoen euro voor het integraal ontwerp van een nieuw stadskantoor met nieuwe bibliotheek. De gemeente had hiervoor 69.8 miljoen euro berekend. Het verschil van 2,5 miljoen euro zit binnen de normale marge in dit stadium van het project.

De stichtingskosten, en de huisvestingslasten waren volgens de adviesgroep zeer correct begroot. De kosten voor de koop van de Leeuwenbrug zijn doorberekend, deze cijfers waren ook juist. Saillant detail is dat de Leeuwenbrug overigens in het geheel niet te koop is!

In het gemeentelijke model is circa 6% vloeroppervlak teveel begroot (400m2). De gemeente Deventer gaat in de toekomst streven naar 70% flexwerken, dat heeft als gevolg dat de uitgaven voor verstelbaar meubilair iets hoger dan begroot zullen zijn.

De komende twee weken hebben B&W en de gemeenteraad nog de mogelijkheid om aanvullende vragen te gaan stellen. Op 3 juni worden de cijfers in de gemeenteraad besproken. Wilt u het rapport zelf even doornemen dan kunt u het hier lezen. Foto Geerars – Deventer

Wethouder Berkelder en management Brink Groep


Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...