DEVENTER - Het besluit over het invoering van het diftar systeem in Deventer is met twee weken uitgesteld.

Diftar besluit over twee weken

Een meerderheid van de gemeenteraad van Deventer vond woensdagavond de tijd om cijfers te bestuderen onvoldoende. De gemeenteraad had wethouder Pierey (PvdA) om een kostenplaatje per huishouden gevraagd, maar ze kregen deze info pas op maandag. Een meerderheid van de raad vond dat te laat om de informatie goed te laten meewegen in het besluit over diftar. Over het systeem waarbij voor afval wordt betaald naar aanbod, wordt nu over twee weken, voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota besloten.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...