Deventer zoekt initiatiefnemers voor ontwikkeling leisure-strip Holterweg

De gemeente wil bij de Holterweg stapsgewijs een leisure-strip ontwikkelen. Inzet is een mengeling van cultuur, ontspanning, sport en functies die aansluiten bij sportcomplex De Scheg. Deventer wil zo haar positie als boeiende beleefstad in de regio verder uitbouwen. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn en de Holterweg ten westen van De Scheg. De omvang van de te verkopen kavels ligt niet vast, maar hangt af van de aard en omvang van de initiatieven waarin ondernemers willen investeren. Die kunnen zich bij de gemeente melden. Het is de bedoeling om komende maand met geïnteresseerde partijen gesprekken te voeren.

Ondernemers en gemeente moeten elkaar kunnen vinden in de vier ambities voor de strip: buitenstad, duurzaam, zichtbaar en werk. De strip is voor voorzieningen voor cultuur en ontspanning die niet passen in de binnenstad én aanvullend zijn op het bestaande aanbod van recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld slecht-weer-voorziening). De voorzieningen samen hebben een toegevoegde waarde voor Deventer als ‘boeiende beleefstad’ en bieden werkgelegenheid, ook voor laag geschoolden en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. Bij de ontwikkeling van de leisure-strip staan klimaatbestendig ontwikkelen en waardevast ondernemen voorop. De goede bereikbaarheid per fiets, bus en trein draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de locatie.

Te bouwen voorzieningen laten zien waar ze voor staan – vermaak en ontspanning – en geven dit deel van de Holterweg een bijzondere uitstraling.
Er ligt geen blauwdruk voor de ontwikkeling van de leisure-strip. De plankaart schetst daarom alleen de hoofdlijnen van het verkavelings- en ontsluitingsprincipe. Initiatiefnemers krijgen de ruimte, maar initiatieven moeten ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen op het gebied van bijvoorbeeld ontsluiting en bereikbaarheid, programmering, openbare ruimte en gebouwen.  Het ontwikkelingsperspectief is te vinden op www.deventerverkoopt.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Go Ahead Eagles maakt van De Adelaarshorst een schier onneembare vesting

Vrijdagavond won Go Ahead Eagles weer eens vier thuisduels op rij, de ...