Een gezamenlijke motie van Deventer Belang en de VVD om de realisatie van twee windturbines langs de A1 een halt toe te roepen heeft het niet gehaald woensdagavond tijdens de eerste raadsvergadering na de zomerstop.


Deventer windmolens pure luchtfietserij

Aanleiding van de motie was het gegeven dat er eerst door de windturbine exploitant was gevraagd om een hogere turbine te mogen gebruiken, maar dat bij de behandeling van de zaak bij de Raad van State bleek dat er toch een lagere windturbine komt. Die wordt nu geen 144 maar 135 meter. De gemeente heeft er dus onnodig extra tijd en geld in geïnvesteerd.

Bert Kleine Schaars van Deventer Belang is duidelijk:”duurzaamheid moet ten gunste komen van ieder burger”. Op deze manier gaat dat dus niet lukken. De pas opgerichte lokale energie coöperatie zal rekening moeten houden met een 30% lagere energie-opbrengst. Een slechte investering dus. Lars Wuijster (VVD) refereerde aan de cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). Daarin staat onder andere dat het niet zinvol is om de komende vijf jaar windturbines te plaatsen omdat ze geen rendement opleveren.

Wethouder Pierey (PvdA) toverde een konijn uit de hoge hoed. De verklaring voor de lagere turbine is simpel, de 144 meter hoge Siemens S108 wordt niet in productie genomen. Dus viel de keuze op de Vesta 100 van 135 meter hoogte. Wel vreemd dat deze informatie niet bij de Raad van State met bezwaarmakers is gedeeld. Maar Deventer wil klimaatneuraal zijn in 2030 en moet en zal de windturbines in het pakket hebben.

Wat opvallend genoeg helemaal niet ter sprake kwam was de rol van de energie die bedoeld is voor het nieuwe groene industrieterrein langs de A1, daar is dus ook minder groene energie voor beschikbaar. De Raad van State moet nog uitspraak doen over de windturbines en de ingediende bezwaren daartegen.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokale omroepen gaan over op digitale radio

Bron: NLPO Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ...