De fractie van Algemeen Plattelands Belang (APB) maakt zich ernstige zorgen over groeiende tekorten op het bijstandsbudget, de wijze waarop deze worden gedekt en de gevolgen hiervan voor het weerstandsvermogen van de gemeente Deventer.

Deventer – Vijf miljoen tekort in het bijstandsbudget, raad fout geïnformeerd!

Uit onderzoek van de raadslid  Marcel Elferink (APB) blijkt dat het totale tekort over 2011 rond de vijf miljoen bedraagt. Dat komt neer op bijna een vijfde van het totale budget, en is meer dan wat in de najaarsrapportage van burgemeester en wethouders staat.

De begroting voor 2012 gaat uit van een dalend beroep op de bijstand. De jaren daarna zou het aantal gelijk moeten blijven. De economische vooruitzichten blijven echter slecht. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid toeneemt. Verder zijn de consequenties van door het Rijk doorgevoerde bezuinigingen nog niet te overzien.

“We zijn bang dat de raad verkeerd is geïnformeerd over het totale tekort”, zegt Elferink, die nu om duidelijkheid vraagt. “We willen er zeker van zijn dat het weerstandsvermogen van de gemeente Deventer niet in gevaar komt door een toenemend beroep op de bijstand. Het college zal de tekorten moeten beteugelen.”

Elferink verwacht op korte termijn en in ieder geval voor 20 december een actuele analyse, inclusief een worst case scenario en de consequenties voor de financiële situatie van de gemeente. In de raadsvergadering van 21 december kunnen die dan worden besproken.

Over Salland TV

x

Check Also

B&W Olst-Wijhe schiet plan Stichting Noordmanshoek af

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe oordeelt dat het voorgelegde ...