Er komt een top-30 van personen die in Deventer woonoverlast veroorzaken. Het gaat om mensen of gezinnen die voor lawaai, afval en zelfs geweld of terreur zorgen. De gemeente, de woningcorporaties Ieder1 en Rentree en hulpverlenende instanties willen met een sluitende aanpak de overlast in “aandachtswijken” terugdringen.

Deventer – Top 30 overlastgevers

De aanpak varieert van het verlenen van zorg tot gedwongen verhuizen. Er komt meer dwang, ook als het gaat om het aanvaarden van zorg en hulp. Daarnaast gaan de betrokken instanties beter samenwerken. De aanpak is nu nog te versnipperd. Een coördinator die moet voor een optimale samenwerking zorgen. Het is de bedoeling dat op korte termijn een kwart van de 30 probleemsituaties wordt opgelost.

De aanpak heeft grote prioriteit omdat buren of zelfs hele straten het slachtoffer worden van overlast en buurten kunnen afglijden. De politiek vergadert vanavond over het plan en de financiën. De kosten voor de gemeente voor 1,5 jaar zijn 75.000 euro. De corporaties dragen eenzelfde bedrag bij. De partijen hebben de intentie de aanpak ook nadien voort te zetten.

Over Salland TV

x

Check Also

Weersverwachting dinsdag 03 oktober

Dinsdag het bewolkt en er vallen enkele buien. De temperatuur is circa ...