Het stadsbestuur is akkoord met het ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe stadhuis en de ontwerp omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het stadhuis.

Deventer stadskantoor trein weer een station verder

Deze besluiten zijn nodig om van start te kunnen met de uiteindelijke bouw van het stadhuis. Belangrijk van de vergunning is het parkeren rondom het stadhuis. Op eigen terrein biedt het stadhuis niet voldoende plek. Onder het pand komt een parkeergarage. Om de parkeerdruk op te vangen, betaalt de gemeente ruim 1,4 miljoen uit aan het parkeerfonds. Daarmee worden parkeerplaatsen gerealiseerd in de binnenstad. Deze 1,4 miljoen is een normbedrag voor realisering van parkeerplaatsen die van belang zijn voor parkeren in de omgeving van het gebouw.

Dat staat zo aangeven in het parkeerbeleidsplan. Maar het realiseren van een autovrij Grote Kerkhof is nog niet meegenomen in de berekeningen. Daarvoor moet er nog wat meer water door de IJssel. Zoals bekend stemde destijds de lokale fractie van Groen Links in Deventer in met de plannen voor het nieuwe stadskantoor, maar alleen als het college akkoord zou gaan met het autovrij maken van het Grote Kerkhof. Hoe dat precies vorm gegeven gaat worden dat is nu nog niet duidelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu vanaf 28 februari zes weken ter inzage bij Publiekszaken aan de Leeuwenbrug en in het Gemeentelijk informatiecentrum in de bieb aan de Brink. Gedurende deze periode kunnen er ook weer zienswijzen worden ingediend.

Over Salland TV

x

Check Also

Peiling AVS: ‘Een op de vijf Overijsselse scholieren zit thuis’

Het coronavirus grijpt op scholen flink om zich heen: één op de ...