De Gemeente Deventer is een belangrijke beschikking kwijgeraakt vanuit Den Haag waarin de toegekende bedragen voor het uitvoeren van WWB (bijstandswet) stonden aangegeven.

Deventer – Slapende ambtenaren in Deventer

Vooroordelen over ambtenaren zijn er al sinds jaar en dag, maar in Deventer bevestigen ze dat nog even. Wat gebeurde er, de gemeenteraad ontving afgelopen week een memo van wethouder Jos Pierey die zijn verontschuldigingen aanbood voor een opmerkelijk feit.

De gemeente wilde mogelijk bezwaar maken op een beschikking van de Rijksoverheid  met betrekking tot de WWB gelden, dat zijn de bijdrages uit Den Haag voor het uitvoeren van de bijstandswet. Het is nog maar de vraag of dat in 2012 voldoende is om alle bijstand die nodig is te kunnen uitkeren. Het gaat mogelijk financieel nog een heel stuk slechter worden in Nederland.

De gemeente is de beschikking kwijt geraakt en heeft geen bezwaar kunnen maken tegen de beschikking uit Den Haag, daar staat namelijk een termijn van zes weken voor. Dus volgde een tweede memo van de wethouder. Met deze conclusie: De vraag was of een bezwaar tegen de hoogte van de rijksuitkering 2011, indien en voor zover op dit moment nog van toepassing, kans van slagen gehad zou hebben. Het college komt tot de conclusie dat dit niet het geval zou zijn geweest of, in ieder geval, weinig waarschijnlijk tot succes zou hebben geleid. Mogelijkerwijs geeft de uitkomst, eind januari, van het ingestelde beroep definitief uitsluitsel.  

Over Salland TV

x

Check Also

Het programma van amateurvoetballend Salland

Het is dit weekend weer tijd voor een potje voetbal. Enkele clubs ...