Voor de gemeente Deventer is voor vier jaar een bedrag van ruim 5,1 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsprojecten.

Deventer krijgt 5,1 miljoen voor plattelandsprojecten

Wethouder Gosse Hiemstra, de wethouder verantwoordelijk voor het platteland, heeft op 15 januari met plattelandsgedeputeerde Piet Jansen  het Bestuursconvenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 van de provincie Overijssel getekend. Daardoor komen er financiële middelen beschikbaar voor 23 projecten in de dorpen en het buitengebied van de gemeente Deventer. De plattelandswerkplaats Salland van Hogeschool Saxion is één van de goedgekeurde projecten. De plattelandswerkplaats geeft adviezen aan bewoners, organisaties en ondernemers in Salland over initiatieven die bijdragen aan de plattelandsvernieuwing.

Er is er geld beschikbaar voor ondernemersregelingen. Zelfstandige ondernemers kunnen via het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 een beroep doen op subsidie voor bijvoorbeeld het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen of voor het opstellen van een bedrijfsnatuurplan. Andere projecten hebben betrekking op groene diensten, de aanleg en behoud van landschapselementen, het versterken van het wandelroutenetwerk, het dorpenprogramma, en aanleg en herstel van groen aan de randen van het stedelijke gebied van Deventer. Er zijn ook middelen voor nieuwe recreatieve fietspaden in het buitengebied opgenomen en mogelijkheden voor herstel van Sallandse cultuurhistorische elementen van boerderijen en landgoederen of in het landschap.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokale omroepen gaan over op digitale radio

Bron: NLPO Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ...