Op 20 november a.s. wordt het boek ‘Russisch aan de IJssel’ van Herman Starink gepresenteerd over het voor Nederland vrij bijzondere onderwijs in het vak Russisch op de middelbare school in Deventer.


Deventer – Herman Starink schrijft boek over les in Russische taal op het middelbaar onderwijs

In de periode 1971-2007 werd Russisch als regulier havo-vwo-eindexamenvak gegeven op de Alexander Hegius Scholengemeenschap en haar opvolgers, het Alexander Hegius Lyceum en het huidige Etty Hillesum Lyceum.

Het eerste exemplaar van het boek wordt op 20 november om 15.00 uur in de Bibliotheca Launiana (Stromarkt 18-D) overhandigd aan Jeroen Smit. Smit is journalist, auteur van onder meer de boeken Het drama Ahold en De Prooi (over ABN Amro), en tv-presentator (o.a. Nova en Buitenhof).

Een week geleden startte hij bij de NTR met de nieuwe zevendelige tv-serie Leiders gezocht, waarin hij op zoek gaat naar de essentie van succesvol leiderschap in de eenentwintigste eeuw. Smit is bovendien een oud-leerling van de Alexander Hegius Scholengemeenschap, waar hij eind jaren ’70 ook drie jaar Russisch volgde.

De presentatie van het boek is een onderdeel van de manifestatie ‘Tolstoj aan de IJssel’, die op 20 november op diverse locaties in Deventer plaatsvindt. Er wordt stilgestaan bij het feit dat de grote Russische schrijver Lev Tolstoj op die dag 100 jaar geleden is ge-storven. De Geert Grote Universiteit (GGU) grijpt deze gelegenheid aan om haar nieu-we Gerson Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies officieel te openen. >

‘Russisch aan de IJssel’ schetst de geschiedenis van het vak Russisch op het ‘Hegius’ en het ‘Hillesum’ in relatie tot de ontwikkelingen in Oost-Europa (van Koude Oorlog via de val van de Muur en het einde van de Sovjet-Unie tot het cowboykapitalisme in het Rusland van nu) en de ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland en in Deventer (Mammoetwet, basisvorming en Tweede Fase, fusies van de Deventer mid-delbare scholen). Al deze gebeurtenissen hebben hun invloed en betekenis gehad voor het onderwijs in het Russisch en de belangstelling daarvoor.

Specifieke onderwerpen die in het rijk geïllustreerde boek aan de orde komen zijn de docenten, de leerlingen, de lessen, het lesmateriaal, de jarenlange contacten met Russische schaatsers, de schoolreizen naar Moskou en Leningrad, de uitwisselingen met Moskou en Minsk, de deelnemers aan de driejaarlijkse Olympiades, het Russisch in het volwassenen-/avondonderwijs (aan scholengemeenschap Midden-IJsel, ROC OverGel-der en ROC Aventus), etc.

Aansluitend aan de presentatie van het boek vindt er vanaf 16.00 uur in sociëteit De Hereeniging (Grote Poot 2) een reünie plaats van oud-leerlingen Russisch van het ‘He-gius’ en het ‘Hillesum’ en de achtereenvolgende scholen voor avondonderwijs.

Zie voor het hele Tolstoj-programma de site www.geertgrote-univ.nl (onder Activiteiten, ‘Tolstoj aan de IJssel’), en voor het boek de site www.deventeruniversitairepers.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Informatiebijeenkomsten van en over Extinction Rebellion

De burgerbeweging Extinction Rebellion (XR) groeit als kool. De media werden onlangs ...