DEVENTER - Het stadsbestuur wil graag 250.000 euro inzetten voor bijstand om de gestegen kosten voor kinderopvang te kunnen gaan compenseren.


Deventer college wil rijksbijdrage anders inzetten

Ook voor wie de psychotherapie onbetaalbaar dreigt te gaan worden kan dan bij de gemeente terecht. Ook deze geestelijke gezondheidszorg is qua kosten zodanig gestegen, dat mensen in de problemen kunnen komen. Deze 250.000 euro komt uit de rijksbijdrage die Deventer ontvangt om mensen te ondersteunen die bepaalde kosten moeten maken, maar dit eigenlijk niet zelf kunnen betalen.

Behalve de 250.000 euro voor kinderopvang en psychotherapie wordt er ruim 125.000 gereserveerd om groei in 2012 van kosten voor bijzondere bijstand op te vangen. Deze bijzondere bijstand is de eenmalige uitkering aan mensen die opeen met extra of hoge kosten te maken krijgen en dit niet kunnen betalen uit het eigen inkomen. Het resterende bedrag, 220.000 euro, wordt gebruikt om een eerder afgesproken bezuiniging op het minimabeleid te realiseren. Het college stelt ook voor nog 80.000 euro te bezuinigen door de regelingen voor bewindvoering en inrichtingskosten te versoberen.

Over Salland TV

x

Check Also

Salland Vandaag: hoofdpunten uit het nieuws van 30 november

Wat is het laatste en belangrijkste nieuws uit Salland? Dagelijks worden de ...