De gemeenteraad van Deventer heeft in juni een besluit genomen over het accommodatiebeleid en de afronding van de bezuinigingstaakstelling op de activiteitencentra in Deventer.

Deventer – Buurthuizen mogelijk dicht op 1 jan 2010

Dat besluit houdt onder meer in dat de subsidies voor wijkcentrum De Elegast (Keizerslanden) en buurthuis Voorstad Centrum (Smyrnastraat) met ingang van 1 januari 2010 worden beëindigd. Maar de gemeente vindt het wijkcentrum zo belangrijk, dat openhouden de betere optie is.

Woonbedrijf Ieder1 is het daarmee ook eens. Ook zij willen zich inspannen om De Elegast te laten voortbestaan. De vraag is nu waar het geld vandaan moet komen om de buurthuizen open te houden. De buurthuizen zijn destijds voor een symbolisch bedrag overgedaan aan Raster. In een oude afspraak staat dat als Raster weer van de buurhuizen af wil ze die als eerste aan de gemeente moeten aanbieden tegen de huidige boekwaarde.

Over Salland TV

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...