Wie zich aanmeldt voor hulp bij de schuldhulpverlening in Deventer,
het Budget Advies Deventer (B.A.D.) is daarmee niet altijd uit de problemen.

Deventer – Budget Advies Deventer volgens SP een loterij

Wanneer iemand financieel in de problemen is gekomen en zich voor hulp aanmeld bij het B.A.D., dan is de verwachting dat het van af dat moment financieel beter gaat met diegene. Dit blijkt in de praktijk lang niet altijd het geval. Er zijn zelfs mensen die veel verder in de financiële problemen zijn gekomen, nadat zij zich hadden aangemeld bij het B.A.D.

Het B.A.D. kampt met een tekort aan personeel. Ook de 140.000 euro die ze speciaal voor het werven van personeel heeft gekregen, heeft het probleem onvoldoende opgelost. Er zijn wel nieuwe werknemers binnen de organisatie, maar het ontbreekt in hoge mate aan ervaren mensen. Daardoor blijven zaken onnodig lang liggen met alle gevolgen van dien.

Wanneer iemand zich aanmeldt bij het B.A.D., wordt er eerst gekeken of deze persoon aan allerlei voorwaarden voldoet, voordat het B.A.D. met deze persoon aan de slag gaat. Daarna neemt het B.A.D., contact op met de schuldeisers, waaronder het woonbedrijf, waar iemand een woning huurt. Dit is van groot belang, omdat na 3 maanden huurachterstand, het woonbedrijf een procedure bij de rechtbank kan starten om de bewoner op straat te zetten. Tijdens deze procedure worden incassobureaus en deurwaarders ingezet waardoor de schuld snel hoog op zou kunnen lopen. Door tussenkomst van het B.A.D., zal het woningbedrijf in de meeste gevallen wachten met het starten van deze procedure.

Door het tekort bij het B.A.D., aan ervaren personeel, blijven zaken onnodig lang liggen. Hierdoor worden de woonbedrijven niet of te laat op de hoogte gebracht. In de meeste gevallen is de zaak dan al onder de rechter en zijn al deze extra kosten voor de huurder. Om dit en huis uitzetting te voorkomen had deze zich nu net bij het B.A.D. aangemeld. Volgens de brief die mensen krijgen duurt het ongeveer  8 weken voordat ze geholpen worden, in de praktijk blijkt dit 4 maanden te zijn.

Bij het B.A.D. is het net een loterij. Het gaat in een aantal gevallen ook gewoon goed. Wanneer iemand het geluk heeft zich aan te melden bij een ervaren kracht, meestal een senior, wordt er een prima schuldhulpverleningstraject uitgezet. Tref je een onervaren kracht, dan loop je de kans dat een schuld van bijvoorbeeld €800 zo maar oploopt tot 5000 euro.

De SP vindt het onbegrijpelijk dat dit soort zaken voor kunnen komen bij een professionele gemeentelijke organisatie.

Het aantal huisuitzettingen stijgt, het aantal aanvragen om hulp stijgt, de verwachting is dat na de zomervakantie de crisis pas echt voor iedereen merkbaar wordt, waardoor er nog meer mensen in de problemen zullen komen. Het B.A.D. blijkt onvoldoende in staat, hulp te verlenen waar dit nodig is, daarom vindt de SP het hoog tijd de noodklok te luiden.

Over Salland TV

x

Check Also

Weersverwachting dinsdag 26 september

Dinsdag is het wisselend bewolkt met toch nog wat ruimte voor de ...