De behandeling in een extra sessie met vragen van Algemeen Plattelands Belang (APB) aan wethouder Gosse Hiemstra (CDA) was de trekker woensdagavond in het gemeentehuis. Veel raadsleden en ambtenaren zaten er met gespitste oren te luisteren.


Deventer – Boek stadskantoor gaat nog even niet dicht

De politiek in Deventer wil wel dat er onderzoek komt naar de voorbereidingskosten die zijn gemaakt voor het stadskantoor. Maar daarna moet het boek wel definitief gesloten worden. Dat was de conclusie na aanleiding van de behandeling van vragen van Marcel Elferink (APB) aan wethouder Gosse Hiemstra (CDA).

APB wil gegevens over de voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor het stadskantoor kunnen controleren. Een voorbeeld is de 2 miljoen aan proces begeleiding. Wie heeft dat geld ontvangen en waarvoor? Verantwoordelijk wethouder Hiemstra was van mening dat er voldoende was geïnformeerd en stelde een wedervraag. Wat is nu de vraag achter de vraag.

APB bleef erbij dat heldere verantwoording niet is gedaan en dat daarmee argwaan is gewekt. In de wandelgangen hoorde Salland TV dat alles erop wijst dat er uitgaven zijn gedaan terwijl het project al onzeker was.

Een wat hakkelende wethouder Hiemstra gaf weer aan dat APB alle rekeningen mocht inzien. Jos Pierey (PvdA) wil graag antwoord op de volgende vragen. Kloppen de cijfers, is de raad voldoende en op tijd geïnformeerd en zijn de uitgaven rechtmatig? Het boek gaat dus nog even niet dicht.

De auditcommissie van de gemeente Deventer gaat zich er over buigen en die gaan samen een onafhankelijke accountant zoeken die de gegevens boven water moet krijgen en moet aangeven of het allemaal klopt. Pas daarna kan het “sprookjesboek” stadskantoor met bibliotheek echt worden gesloten. De link van de auditcommissie verwijst naar de site van de gemeente wijchen, want op de deventer website was er niets over te vinden!

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...