Het stadsbestuur geeft vrijdagmiddag schriftelijk antwoord op vragen van Gemeentebelang met betrekking tot de mail van de gemeentelijke klokkenluider waaruit duidelijk blijkt dat het college op 9 maart al op de hoogte was van de flink verslechterde financiële situatie van de gemeente Deventer.


College gaat vrijdagmiddag vragen over klokkenluider mail beantwoorden

Als deze informatie al eerder was gedeeld met de gemeenteraad dan zou zelfs mogelijk de bouw van het nieuwe stadskantoor niet zijn doorgegaan. Alle reden dus om hier als bestuur snel duidelijk over te zijn. De politiek geeft aan dat er mogelijk een extra debat komt met betrekking tot de beantwoording van de vragen van Gemeentebelang. Het doel daarachter is duidelijk: het  voorkomen van een raadsonderzoek, waarbij betrokkenen onder ede moeten vertellen wat er in het hele traject nu precies gebeurt is.

Dat zou mogelijk ook het hele college de kop kunnen kosten. Of er gaat een wethouder uit eigen initiatief opstappen als het college toe wil geven aan de gang van zaken, maar het besluit van het stadskantoor toch wil blijven steunen. De termijn voor een extra debat erover is mogelijk op woensdag 20 juni, voorafgaand dan aan behandeling van de Voorjaarsnota.

Over Salland TV

x

Check Also

Peiling AVS: ‘Een op de vijf Overijsselse scholieren zit thuis’

Het coronavirus grijpt op scholen flink om zich heen: één op de ...