De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Van der Laan (WWI) over de vertraging die dreigt te ontstaan bij de herstructurering van de Rivierenwijk in Deventer.

CDA fractie wil opheldering over Rivierenwijk

De CDA-Kamerleden Van Hijum en Van Bochove willen dat zoveel mogelijk wordt vastgehouden aan de afspraken die in het convenant over de herstructurering zijn gemaakt. “Vertraging en versobering kunnen het maatschappelijk draagvlak voor de plannen ondermijnen”, vreest Van Hijum, die tevens adoptievader van de wijk is. De CDA’ers wijzen er daarnaast op dat de kredietcrisis en de oplopende werkloosheid juist vragen om een versnelling in de uitvoering van voorgenomen investeringen, zoals het opknappen van woonwijken.
 
CDA-Kamerlid Van Hijum bracht afgelopen woensdag een bezoek aan de Rivierenwijk, en nam daar kennis van het voornemen van de woningcorporatie Rentree om de herstructurering te vertragen en versoberen. Ook bezocht hij het project Sterrenvinder, dat wijkbewoners de mogelijkheid biedt om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Van Hijum was met name te spreken over de samenhang die in de plannen is aangebracht tussen de herstructurering van de wijk (sloop, nieuwbouw, renovatie) en de maatregelen om de economie, de werkgelenheid en de sociale samenhang te stimuleren.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokale omroepen gaan over op digitale radio

Bron: NLPO Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ...