De Deventer CDA fractie gaat op 21 maart tegen de plannen voor een nieuw stadskantoor stemmen. Zondag ontving de redactie van Salland TV het onderstaande Persbericht.

CDA Deventer stemt tegen het nieuwe stadskantoor

Afgelopen zaterdag heeft CDA-Deventer tijdens een speciaal fractieberaad diepgaand gesproken over alle aspecten die betrekking hebben op de plannen voor het nieuwe stadskantoor. Aan het eind van de bijeenkomst besloot de fractie unaniem op 21 maart tegen te stemmen.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van het voorlopige ontwerp van dit stadskantoor vorig jaar, heeft het CDA het college gevraagd het ontwerp zodanig te laten aanpassen dat het hele plan 20% goedkoper zou uitvallen. Helaas ontbrak de politieke wil bij het college om dit voorstel nader uit te werken,  terwijl daar best goede mogelijkheden voor zijn. Als je als bedrijf je medewerkers verspreid hebt zitten in inefficiënte en deels verouderde panden dan levert nieuwbouw en concentratie van medewerkers, met een beetje goede wil,  al gauw een besparing op van ongeveer 20%. Dit had hier ook gekund. Vanuit het CDA vinden we dit een gemiste kans.

Enkele jaren geleden sneuvelde het vorige ontwerp voor een combinatiegebouw voor stadhuis en bibliotheek omdat een meerderheid in de raad dat toen al veel te duur vond. De plannen nu kosten nog veel meer. De bibliotheek gaat 20 miljoen kosten en het stadhuis (inclusief de bouwrente) ongeveer 70 miljoen. Samen is dat 90 miljoen euro. Veel meer dan het bedrag waar we toen voor terugschrokken.

Henk Groothuis: “De wereld om ons heen is drastisch veranderd. We zitten midden in een ernstige economische crisis en ons land verkeert in een recessie. Mensen raken hun werk kwijt en iedereen moet inleveren terwijl de lasten gewoon doorgaan. Afgelopen week viel weer de aanslag voor de onroerend goed belasting in de bus. En wat bleek? De waarde van het huis is gedaald maar de mensen moeten meer betalen. Een ander voorbeeld. Voor het armoedebeleid trekt de gemeente aanzienlijk minder geld uit, terwijl rondkomen van een uitkering echt geen vetpot is. Onder deze omstandigheden kun je het als gemeente niet maken om niet ook op de eigen huisvestingskosten te bezuinigen. Het CDA vindt dat je als gemeente ook op dit terrein het goede voorbeeld moet geven. Anders ben je ongeloofwaardig en snappen de mensen er helemaal niks meer van. Als er moeilijke financiële keuzes gemaakt moeten worden dan kiest het CDA voor mensen in plaats van stenen”.

Het college wil het gebied van Grote Kerkhof een impuls geven en levendiger maken, daar is niks mis mee. Dat betekent dat je er mensen heen wilt trekken. Maar als je aan de andere kant parkeren daar feitelijk onmogelijk maakt dan houd je geen rekening met de realiteit dat een deel van mensen ook dichtbij wil kunnen parkeren. Deze plannen bieden daarvoor helaas geen oplossing.

De gemeente Deventer teert de afgelopen tijd hard in op de reserves. De accountant plaatst hier zeer kritische opmerkingen bij en geeft expliciet aan dat een langlopende lening van 55 miljoen plus kortlopende leningen van 10 miljoen de solvabiliteit (dit is de mate waarin de gemeente op de langere termijn aan haar verplichting kan voldoen) ernstig verslechterd. Helaas gaat dit college door ondanks dat de alarmlampjes op onveilig staan. Het CDA vindt dit niet verantwoord.

De signalen uit de bevolking zijn duidelijk: niet doen. Het is dan ook extra wrang dat dit college, dat communicatie en draagvlak hoog in het vaandel zegt te hebben, nu even de andere kant op kijkt en doorgaat met plannen die niet goed zijn voor Deventer.

Alles afwegende concludeert de CDA-fractie dat dit grote en risicovolle project niet goed is voor de mensen in de gemeente Deventer, de fractie stemt op 21 maart tegen.

Over Salland TV

x

Check Also

Winters weerbeeld houdt nog aan

Ook het tweede gedeelte van de week staat in het teken van ...