Politiek

Meerderheid raad wil cultuurbezuiniging halveren

Een meerderheid van de politieke partijen in de stad behalve Deventer Belang, Gemeentebelang en de VVD willen dat de 700.000 besparing op de cultuursubsidie gehalveerd wordt. De aanleiding voor deze opvatting was een motie van GroenLinks en D66. Deze twee ...

Lees verder »

Cultuurinstellingen willen niet bezuinigen

De culturele instellingen in de gemeente Deventer willen de door het college voorgestelde bezuiniging van 700.000 euro van tafel hebben. Dat staat te lezen in een open brief aan de raadsleden en het college. De directeur van de Deventer Schouwburg ...

Lees verder »

Havenarm dempen: meer ruimte voor Circulus

Het college van de gemeente Deventer heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een dode havenarm op het industrieterrein te dempen Het gaat daarbij om de haven direct achter en ten westen van het huidige terrein van Circulus. Om ...

Lees verder »

Onderzoek haalbaarheid nieuwe bieb: 70.000 euro

Het stadsbestuur stelt de gemeenteraad van Deventer voor om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de realisering van de nieuwe bibliotheek op de Stromarkt. Onlangs berichten wij nog dat de NV Bergkwartier van het project af wil omdat de financiële risico’s ...

Lees verder »

Cultuur in Deventer financieel wespennest

Wat het college wil is in ieder geval 700.000 euro besparen op de cultuursubsidie. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de cultuurdirecteuren samen om de tafel gezeten hoe dit te realiseren. Daarvoor is de DSP groep uit Amsterdam ingeschakeld, ...

Lees verder »

Huurverhoging toch door Eerste Kamer

De plannen om de huren deze zomer oplopend met het inkomen van de huurders te verhogen gaan gewoon door. De Eerste Kamer heeft er dinsdagavond volgens verwachting (hoofdelijk) mee ingestemd: 37 voor en 36 tegen. Het kabinet wil scheef-wonen tegen ...

Lees verder »

Gemeenteraad “light” in schouwburgcafé

Maandagavond was een klein voorproefje van hetgeen te verwachten is als de politiek woensdagavond gaat praten over de nieuwe bezuinigingsronde van de gemeente Deventer van 4 miljoen.Aanwezig zoals verwacht de Deventer cultuurkliek en een afvaardiging van de raad inclusief wethouders ...

Lees verder »

Optie op kavel A1 Bedrijvenpark

Janssen de Jong Projectontwikkeling en de gemeente Deventer hebben een optieovereenkomst getekend voor de aankoop van een kavel op het nieuwe A1 Bedrijvenpark. De kavel is bestemd voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw.  Op de kavel van 3000 m2 komt ...

Lees verder »

GL tegen nieuw bedrijventerrein Bathmen

In tijden van leegstand hergebruik bedrijfspanden stimuleren, geen nieuwbouw! In de raad van 13 maart 2013 wordt een besluit genomen over het bestemmingsplan Looweg te Bathmen. Dit plan voorziet in een vijftal kavels waar bedrijfspanden met bijbehorende bedrijfswoningen kunnen worden ...

Lees verder »

Overijssel hekelt onderzoek subsidie

De provincie Overijssel is het niet eens met de conclusies van de Rekenkamer Oost-Nederland dat door het beperkte inzicht in de doeltreffendheid van subsidies het provinciebestuur en de volksvertegenwoordigers onvoldoende onderbouwde beslissingen kunnen nemen over het voortzetten, aanpassen of stoppen ...

Lees verder »