Het autoluw maken van het Bergkwartier is niet gelukt.

Autoluw Bergkwartier niet gelukt

Het advies van de Algemene Bezwarencommissie tegen de verkeersmaatregelen is door het college gerond verklaard. Dat betekent dat een inrijverbod voor alle voertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer van de baan is. Er komt nu een bewonersbijeenkomst waarbij gekeken gaat worden of andere autoluwe maatregelen mogelijk zijn, en of daar dan ook draagvlak voor is.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...