De gemeente Apeldoorn moet de technische groothandel Reesink bijna 1,8 miljoen euro schadevergoeding betalen.


Apeldoorn – Apeldoorn moet flinke schadevergoeding betalen

Dat heeft de rechtbank in Zutphen woensdagmiddag bepaald. In 1997 spraken Reesink en de gemeente af dat de gemeente Apeldoorn aan Reesink 12 hectare grond zou leveren. Reesink zou op dit terrein een nieuw bedrijf bouwen. In de loop van 1999 vond de gemeente Apeldoorn dat zij niet meer aan deze afspraak was gebonden.

De rechtbank Zutphen heeft op 18 januari 2001 vastgesteld dat dat standpunt niet juist was. De gemeente Apeldoorn werd door de rechtbank veroordeeld tot levering van een deel van de grond zodra aan Reesink een bouwvergunning zou zijn verleend voor de nieuwbouw.Op 14 januari 2002 is de grond daadwerkelijk geleverd, veel later dan oorspronkelijk afgesproken.

Reesink heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Dit leidde tot een procedure bij de rechtbank Zutphen. De rechtbank heeft op 28 mei 2003 de gemeente Apeldoorn veroordeeld om alle door Reesink geleden schade te vergoeden. Partijen hebben met elkaar vervolgens diverse gesprekken gevoerd over de hoogte van de schadevergoeding, maar konden het daarover niet met elkaar eens worden.

Volgens Reesink bedroeg die schade ruim 40 miljoen euro. De gemeente Apeldoorn heeft deze claim van de hand gewezen, waarop Reesink naar de rechter stapte.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...