Aantal mensen met schuldproblemen loopt snel op

Het aantal mensen met schuldproblemen stijgt snel in Deventer. Om de toenemende vraag naar schuldhulpverlening aan te kunnen, moeten er meer medewerkers aan de slag bij het Budgetadviesbureau (BAD). Dat is noodzakelijk om maatschappelijke problemen te voorkomen. Het college vraagt de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota om extra geld voor 4fte’s van 36 uur beschikbaar te stellen voor meer medewerkers bij de Deventer schuldhulpverlening.

Nu al huurt het college extra personeel in met geld dat al is bestemd is voor hulp aan de minima. Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening neemt sinds het laatste kwartaal van vorig jaar flink toe. Als het op de huidige trend doorgaat dan moet het BAD dit jaar 1100 aanvragen behandelen terwijl er capaciteit is voor 700 aanvragen. Volgens een woordvoerder van de gemeente wachten mensen te lang voordat ze met de financiële problemen naar de gemeente stappen. Om problemen te voorkomen heeft de gemeente al een afspraak gemaakt met woningcorporaties om die ook aan de bel te laten trekken.

Het college vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig meekomt in de samenleving. Ernstige schuldensituaties belemmeren dat. Ze kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor relaties, gezinnen en gezondheid. Ook het verlies van werk of huisvesting ligt op de loer. De maatschappelijke kosten lopen uit de hand als niet tijdig een goede schuldenaanpak wordt geboden. Het college onderzoekt verdere aanpassingen die moeten leiden tot efficiencywinst. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van vrijwilligers.

Over Salland TV

x

Check Also

Stagevergoeding voor mbo niet verplicht, wel erg wenselijk

Een stagevergoeding, de een krijgt deze wel, de andere niet. Het is ...