Woensdagavond heeft de gemeenteraad met uitzondering van Gemeentebelang, TON, CDA en de SP ingestemd met de bouw van een nieuw stadskantoor.


26 raadsleden voor en 11 tegen, het nieuwe stadskantoor komt er gewoon

Opvallend genoeg kwam de fractie van Groen Links met een initiatiefvoorstel voor het autovrij maken van het Grote Kerkhof. Normaal gesproken gaat een dergelijk voorstel eerst door de Politieke Markt met de inspraak van burgers en betrokkenen maar in ruil voor de steun van Groen Links voor het definitieve ontwerp voor het stadskantoor ging een meerderheid van de raad snel akkoord met dit voorstel.

Marcel Elferink van Gemeentebelang noemde dit een geval van politieke koehandel, en gaf aan dat het hek van de dam is, het voorstel niet onderbouwd is, en er niemand kennis van heeft kunnen nemen. Ook CDA sloot zich bij deze opmerkingen aan. Henk Groothuis (CDA) gaf aan dat er geen draagvlak voor dit voorstel is en dit dus ook echt niet kan.Ook SP was deze mening toegedaan.

Nadat dit initiatiefvoorstel van Groen Links was aangenomen door een meerderheid van de raad  kwam dan toch een begin aan het debat over het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw van het stadskantoor.

Groen Links noemt het ontwerp een heel duurzaam gebouw, Carlo Verhaar van de fractie gelooft in het plan en de achterban blijkt het ook te snappen. Er ontstaat meer reuring in de binnenstad, en dat is goed voor Deventer. Groen Links begrijpt dat het vertrouwen in de politiek van de burgers door de hele gang van zaken een deuk heeft opgelopen. Maar ze gaan het hele proces nauwkeurig monitoren. Wim de Jong van de Christen Unie stelde dat “iets wat heel veel geld kost heeft altijd de schijn tegen heeft”, maar stemt wel in. Rob de Geest stelt dat het ontwerp een lokale werkgelegenheidimpuls geeft, de financiën helder zijn, en ook de cijfers vertrouwen.

De heer Breuker van Trots op Nederland (TON) geeft aan het debat over het definitief ontwerp onnodig te vinden en stelt voor nu maar met de handjes omhoog te gaan. Breuker denkt dat het besluit verregaande financiële consequenties zal gaan krijgen. Erik van Brink van de SP sprak over prestige, territoriumdrift, en mooi voor de kinderen. Bovendien vonden ze het optreden van burgemeester Heidema op DRTV een manier van propaganda die een burgemeester die boven de partijen staat niet past.

Henk Groothuis van CDA geeft aan dat het nu niet past dit besluit te nemen. Het niet door laten gaan van de plannen zou een mooie kans voor de gemeente zijn geweest om aan te geven dat Deventer ook zelf daadwerkelijk de broekriem aantrekt. Tjapko Poppens stelt dat het jammer is dat het niet is gelukt om iedereen achter de plannen te krijgen. Het is een aanwinst voor de stad. Maar bij een groot project hoort een  groter risico. Maar VVD steunt wel het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadskantoor.

Marcel Elferink van Gemeentebelang(GB) geeft aan dat de financiële positie van de gemeente zorgelijk is, er is geen draagvlak en de gemeente regelt met creatief boekhouden dat alles er op papier solide uitziet. De bezuiniging op de begrote huisvestinglasten noemt Elferink een papieren tijger. Bovendien twijfelt GB aan nut en noodzaak van dit besluit in de huidige tijden. Bovendien zijn de risico’s onvoldoende in beeld gebracht. Daarom wilden de fractie het nogmaals laten narekenen. De financiële positie van de gemeente is zorgwekkend, de burger betaalt uiteindelijk de dure rekening.

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...