Meer blauw op straat in Olst-Wijhe

Ze dragen een uniform en een insigne, maar het zijn geen politiemensen. Vanaf 1 juli zijn Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s) gestart met toezichthouden en handhaven in de gemeente Olst-Wijhe.  Dit komt voort uit de beleidsnota Integrale Veiligheid die de gemeenteraad in maart 2016 vaststelde. Het thema ‘veilige woon- en leefomgeving’ is daarin als prioriteit benoemd.

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)
Een BOA is een ambtenaar met opsporingsbevoegheid. Dat houdt in dat zij strafbare feiten mogen opsporen en een boete kunnen opleggen.
De BOA’s vullen de politie aan bij het toezicht op de openbare ruimte en de naleving van enkele wetten en verordeningen.

Taken BOA’s
De BOA’s zijn veelal op straat aanwezig. Daar kunnen zij meteen ingrijpen bij. Zij controleren bijvoorbeeld op afvaldumping, verkeerd parkeren in woonwijken en winkelstraten, handhaving eenrichtingsverkeer,
aanlijngebod van honden in de bebouwde kom, de opruimplicht en het negeren van de geslotenverklaring tijdens markttijden.
Ook worden zij ingezet voor controle op specifieke regelgeving (o.a. verkeer) bij evenementen, omgekeerd inzamelen en de Drank- en Horecawet.

Samenwerking met gemeente Deventer
Burgemeester Ton Strien: “Als gemeente krijgen wij steeds meer taken op het gebied van handhaving en toezicht.
Wij geven uitvoering aan onze wettelijke taken maar moeten wel zo efficiënt mogelijk omgaan met de mensen en de middelen. Daarom huren wij toezichthouders (BOA’s) in van de gemeente Deventer.
Dat betekent dat medewerkers van de gemeente Deventer werken in onze gemeente. Zij maken ook gebruik van de auto’s van de gemeente Deventer en zijn op die manier herkenbaar.”

Verantwoordelijkheid inwoners
“Inwoners van onze gemeente hebben in eerste plaats zelf een verantwoordelijkheid in het oplossen van eventuele problemen.
Maar wij vinden het ook van groot belang dat wij, op momenten dat het inwoners onderling niet meer lukt, optreden wanneer dat nodig is. De inzet van een BOA is dus het sluitstuk” aldus de burgemeester.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

PvdA Overijssel wil stationsloketten open houden.

De stationsloketten van Hengelo, Deventer en Zwolle moeten openblijven. Dat wil de ...