Rekenkamercommissie gaat Parkeerbeleid onderzoeken

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer gaat onderzoek uitvoeren naar het Parkeerbeleid in de gemeente Deventer. Het onderzoek is bedoeld om de raad meer inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en strekt zich uit over de periode 2013 – 2015. Indien het onderzoek daar aanleiding voor geeft, komt de Rekenkamercommissie met aanbevelingen voor verbeteringen. Het onderzoeksrapport zal volgens planning in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Parkeerbeleid
Parkeerbeleid is een beleidsterrein dat van oudsher veel aandacht krijgt. Parkeren raakt namelijk verschillende doelgroepen met soms verschillende belangen, waaronder inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook heeft parkeerbeleid de nodige financiële implicaties voor de gemeente. Parkeerbeleid is kortom een maatschappelijk thema dat voldoende stof biedt tot discussie.
Het parkeerbeleid van de gemeente Deventer is vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan (2013). In het Parkeerbeleidsplan staat de ambitie en het doel van parkeerbeleid beschreven. Daarnaast staat in het Parkeerbeleidsplan dat de parkeerexploitatie ‘in principe zelfvoorzienend’ dient te zijn. Op dit moment is dat volgens hetzelfde plan echter nog niet het geval.

In de gemeenteraad van Deventer is de afgelopen jaren een regelmatig gediscussieerd over het onderwerp Parkeren. Bij de jaarlijks terugkerende discussies over parkeertarieven is tevens gebleken dat het voor de raad lastig is om inzicht te krijgen in de kostenstructuur van het parkeerbeleid.

De Rekenkamercommissie vindt het van belang dat de raad meer inzicht krijgt in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en daarmee ook in de kostenstructuur. Daarom heeft de Rekenkamercommissie besloten dit te onderzoeken. Het onderzoek is recentelijk gestart binnenkort en het onderzoeksrapport zal volgens planning in oktober 2016 zijn afgerond waarna het onderzoeksrapport zal worden aangeboden aan de raad.

Rekenkamercommissie Deventer
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

PvdA Overijssel wil stationsloketten open houden.

De stationsloketten van Hengelo, Deventer en Zwolle moeten openblijven. Dat wil de ...