Deventer wil E-commercestad van Oost-Nederland worden

E-commerce is de nieuwe motor voor de handel tussen bedrijven, detailhandel en de consument. MKB Deventer wil Deventer positioneren als e-commercestad van Oost-Nederland. Om die ambitie te kunnen uitwerken, stelt de gemeente eenmalig een bijdrage van € 20.000 beschikbaar. E-commerce omvat alle verkoop die digitaal verloopt. Om de kansen voor e-commerce in Deventer beter te benutten, is meer kennis nodig. Waar staan we nu? Welke bedrijven zijn actief en hebben e-commerce en breder e-business omarmd? Waar liggen die kansen en welke bedrijfssectoren moeten we daarbij betrekken?

Met deze vragen als vertrekpunt wil het MKB de komende jaren werken aan een stevige positionering van Deventer als e-commercestad. Deventer heeft veel gespecialiseerde internetbedrijven met kennis van e-commerce. Via programma’s wil het MKB deze specialisten koppelen aan bedrijven die via internet verder en sneller willen groeien, maar waar deze kennis ontbreekt.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een nieuwe structuurvisie detailhandel vastgesteld. Aanleiding voor het actualiseren was de dynamische ontwikkeling van de winkelmarkt die leidt tot blijvende verandering van de detailhandel. Leegstand van winkels springt daarbij in het oog, maar het vraagstuk is omvangrijker en kent niet alleen negatieve gevolgen. Zo kan e-commerce zorgen voor nieuwe economische mogelijkheden en werkgelegenheid.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Deventer Huisgenoten genoodzaakt om te stoppen met lounge en instroom niet vitale ouderen.

Deventer Huisgenoten is met haar huiskamerformule een succesvol voorbeeld van een gemeenschap ...