Olst-Wijhe wil vluchtelingen en statushouders gaan huisvesten

De gemeente Olst-Wijhe wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en statushouders. Naast het versneld opvangen van statushouders in tijdelijke huisvesting, het realiseren van goedkope huurwoningen in samenwerking met SallandWonen, het huisvesten van enkele Alleengaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers), gaat de gemeente onderzoek doen naar een (crisis)noodscenario’ als alternatief voor de opvang in sporthallen.

‘De Bron’ aan de Thorbeckestraat in Olst wordt ingericht om tijdelijk huisvesting te bieden aan tien statushouders. Bij ’t Zwervel aan de Raalterweg in Wijhe kunnen vijf statushouders wonen. In eerste instantie is de tijdelijke huisvesting tot 1 januari 2018. Deze vluchtelingen met verblijfsvergunning zullen op termijn doorstromen naar een reguliere woning in Olst-Wijhe. Zij blijven dus in de gemeente Olst-Wijhe wonen en worden net als statushouders die direct een reguliere woning krijgen, begeleid door Vluchtelingenwerk.

De gemeente onderzoekt of er nog andere geschikte locaties zijn voor tijdelijke huisvesting van statushouders tot een totaal van 40 tot 60 personen. Wethouder Marcel Blind: “Deze maatregel heeft tot gevolg dat statushouders versneld het AZC kunnen verlaten, waardoor ruimte ontstaat voor vluchtelingen die nog in de noodopvang zitten. Voor de statushouders betekent het, dat ze in onze gemeente kunnen wachten op een reguliere huurwoning en al direct kunnen inburgeren in Olst-Wijhe.”

De organisaties Nidos/Trias uit Zwolle begeleiden Alleengaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) die een status hebben om in Nederland te blijven. Nidos/Trias zoekt een locatie voor maximaal 12 AMV-ers plus hun begeleiders. Samen met Nidos/Trias onderzoekt Olst-Wijhe een geschikte en beschikbare locatie binnen de gemeente.

De afgelopen decennia zijn statushouders die zijn toegewezen aan Olst-Wijhe, gehuisvest in woningen van SallandWonen. Dat is altijd zonder problemen verlopen. Door de verhoogde instroom van statushouders kan er extra druk ontstaan op de woningmarkt. Om dit te voorkomen wordt momenteel een deelvisie ‘Goedkope huur in Olst-Wijhe, acute vraag en lange termijn waarde’ opgesteld. Eind maart 2016 is deze visie beschikbaar voor besluitvorming. SallandWonen en de gemeente zullen erop aansturen dat in het laatste kwartaal van 2016 de eerste woningen kunnen worden gebouwd en opgeleverd. Wethouder Marcel Blind: “Deze kleinere en goedkopere woningen worden een aanvulling op het huidige aanbod voor jongeren, alleengaanden en anderen. Daar kunnen ook statushouders in ondergebracht worden. Daarmee wordt extra druk op de woningmarkt zoveel mogelijk voorkomen.”

Op basis van de door het kabinet verwachte instroom van vluchtelingen in Nederland hoeft er op dit moment geen noodopvang in Olst-Wijhe te worden gerealiseerd. Toch wil de gemeente Olst-Wijhe een crisisnoodscenario onderzoeken voor het geval de instroom van vluchtelingen belangrijk hoger wordt dan de regering thans veronderstelt. Burgemeester Ton Strien: “Ik vind het belangrijk dat we ons voorbereiden op een mogelijk grotere instroom om te voorkomen dat er weer gebruik moet worden gemaakt van sporthallen. Zodra het resultaat gereed is, zullen we dat bekend maken “

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Speler GA Eagles jeugdteam getroffen door coronavirus

GAE is getroffen door een coronabesmetting. Het gaat om een speler van ...