Dure glossy voor gemeenteambtenaren van Deventer

De lokale fracties van PvdA, CDA en GB stellen vragen aan het Deventer stadsbestuur omdat de afgelopen week medewerkers van de gemeente Deventer een ‘glossy’ hebben gekregen van de gemeente met daarin informatie over de aanstaande verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het nieuwe stadskantoor. Het glossy magazine is fullcolor met een dikke gelamineerde omslag en uitvouwbare pagina’s. Bovendien hebben de ontvangers de eigen voornaam in zilver op de voorzijde gedrukt gekregen. De uitgave heeft de uitstraling van een geldverslindend, luxueus communicatiemiddel. Niet alleen kunnen er vraagtekens gezet worden bij de eventuele kosten van deze uitgave maar ook bij de zeer luxe uitstraling ervan en bij de noodzaak tot dit boekwerkje.

In de discussie over het nieuwe stadskantoor hebben de financiën voor het project een nadrukkelijk stempel gedrukt op de beeldvorming. Vanuit de sobere en doelmatige inzet van financiële middelen die de raad altijd heeft benadrukt wordt er nu binnen het afgesproken budget een mooi gebouw neergezet. Bij die op soberheid en op besparing ingezette bouw passen geen exorbitante handelingen zoals deze glossy zo stelt het PvdA . De PvdA ziet dan ook niet in waar dit boekwerkje toe dient en hoe het – nog los van de feitelijke kosten – bij kan dragen aan een project dat gericht is op kwaliteit, soberheid en doelmatigheid.

Het college heeft de volgende vragen ontvangen:

  1. Deelt u onze mening dat een dergelijke ‘glossy’ een te luxe uitstraling heeft en de indruk wekt van geldverspilling, in tijden waarbij ook een sobere interne werkwijze door de gemeente voorop moet staan?
  2. Bent u het met ons eens dat de inzet van deze ‘glossy’ absoluut een verkeerd signaal geeft aan inwoners over de besteding van schaarse middelen?
  3. Wat zijn de kosten die specifiek gemoeid zijn met het maken en drukken van deze ‘glossy’ en vanuit welke post is deze uitgave gedekt door de gemeente?
  4. Welk besluit ligt er ten grondslag aan het maken van dit luxe boekwerk , welk doel heeft deze ‘glossy’ en waarom is er gekozen voor communicatie met gemeentelijke medewerkers via dit luxe boekwerkje in plaats via een ander, soberder communicatiemiddel?
  5. a. Hoe verhoudt het inzetten van dit communicatiemiddel zich tot de termen soberheid en doelmatigheid, zoals die in relatie tot de nieuwbouw stadskantoor al gehanteerd zij vanuit de raad? b. Hoe verhoudt het inzetten van dit communicatiemiddel zich tot het steeds meer inzetten op digitale communicatie via website en e-mail, waarbij voor verschillende informatiemiddelen voor inwoners de laatste jaren juist is ingezet op minder drukwerk en meer digitaal.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Auto klapt frontaal tegen een boom bij Heeten

Een automobilist is vrijdagmorgen tegen een boom aangereden op de Spanjaardsdijk bij ...