Deventer voorjaarsnota: vooruitzichten onzeker

De financiële toekomst van de gemeente Deventer blijft onzeker. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen. Ook is niet duidelijk hoe de drie decentralisaties financieel gaan uitpakken. In de zomer is er meer duidelijkheid.

Ondanks onzekerheid werkt de gemeente aan een aantrekkelijke stad en mooi buitengebied. Bijvoorbeeld door vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid. Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De decentralisaties zijn goed verlopen. De gemeente blijft ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt.

In de voorjaarsnota is geen structurele ruimte voor nieuw beleid. Wel is er beperkte ruimte voor nieuwe investeringen uit bestaande middelen. Wethouder Grijsen zegt: “We reserveren geld voor de Noorderbergpoortgarage en het Sluiskwartier, en voor een Kulturhus in Lettele. Deze investeringen vinden we noodzakelijk voor de leefbaarheid”. In de zomer komt er meer duidelijkheid over de rijksinkomsten voor bijstandsuitkeringen en de financiële gevolgen van de decentralisaties. Als dat nodig is komt het college bij de behandeling van de begroting met concrete bezuinigingsvoorstellen.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Deventer Huisgenoten genoodzaakt om te stoppen met lounge en instroom niet vitale ouderen.

Deventer Huisgenoten is met haar huiskamerformule een succesvol voorbeeld van een gemeenschap ...