Olst-Wijhe wil in gesprek met gebruikers huishoudelijke hulp

De gemeente Olst-Wijhe is in contact met de inwoners die nu nog een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp. Deze inwoners hebben een voorlopig besluit ontvangen waarin staat vanaf wanneer ze de huishoudelijke hulp zelf moeten gaan regelen en betalen. De gemeente wil graag met hen in gesprek over de consequenties van het bericht en meedenken met de mogelijkheden die er in specifieke situaties zijn. Zo wil de gemeente recht doen aan alle individuele situaties.

De nieuwe Wmo en huishoudelijke hulp: Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bezuinigingen van het Rijk verandert de rol van de gemeente bij de huishoudelijke hulp. De meeste mensen die nu hulp in de vorm van schoonmaken via de gemeente krijgen moeten het zelf gaan regelen en betalen. Dat is een ingrijpende verandering. Maar dat betekent niet dat ze er alleen voor staan. Wethouder Engberink: “Het is wel mogelijk om op een andere manier te kijken of de kosten deels vergoed kunnen worden. Bijvoorbeeld via een bijdrage uit de Bijzondere Bijstand. Ik weet het….. voor de wat oudere generatie klinkt dat wat zwaar. Je doet toch niet zo maar een beroep op Bijstand? Maar daar zijn regels voor en als je er voor in aanmerking komt, dan kun je er gewoon gebruik van maken. Die regeling is er niet voor niets. Daarnaast is het zo dat we voor 2015/2016 geld van het Rijk hebben gekregen om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp te verzachten. Wij zetten dit geld in om de mensen die huishoudelijke hulp gebruiken tijdelijk een korting aan te bieden als ze het zelf moeten betalen.”

Bijzondere bijstand en draagkracht: Veel mensen hebben het idee dat bij de Bijzondere Bijstand de bijstandsnorm als een absolute grens geldt. Valt het eigen inkomen boven die grens, dan zou iemand niet in aanmerking komen. Dit is niet het geval. Als je met je inkomen onder de 110% bijstandsnorm zit dan krijg je de kosten volledig vergoed. Maar valt je inkomen erboven dan wordt gekeken welk deel van de kosten je zelf naar draagkracht kunt betalen. Het resterende deel wordt dan vergoed. En vermogen wordt wel meegewogen, maar vermogen dat in de eigen woning zit niet.

Herman Engberink hierover: “Denk dus niet te snel dat je niet in aanmerking komt voor een bijdrage. Mijn advies is: ga met onze medewerkers van het toegangsteam in gesprek en kijk wat de mogelijkheden zijn. Schroom niet om een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand als u dat nodig denkt te hebben. En natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met de financiële gegevens die u aan moet leveren. U kunt het toegangsteam elke werkdag tussen 9 en 10 uur bereiken via telefoonnummer 14 0570”.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025

FOTO: archief De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel ...