Deventer Belang hekelt raadsvoorstel Marcel Elferink

Externe deskundigen inschakelen bij geheime dossiers; dat mag helemaal niet. Gemeentebelang steekt veel energie in het onderwerp geheimhouding. Op 4 maart mag de raad zich gaan buigen over een voorstel van de heer Elferink. Hij dient een motie in, waarbij het mogelijk moet worden om externe deskundigen in te schakelen bij ‘complexe’ geheime dossiers. Dit hele voorstel is erg vreemd, om twee belangrijke redenen.

Ten eerste betekent een geheim dossier precies wat het zegt; geheim, dus niet verder vertellen. In artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) staat beschreven wanneer de overheid een stuk geheim mag houden. In artikel 25 van de Gemeentewet staat wat geheimhouding betekent. Dit betekent heel simpel, dat iedereen, die op moment van ingang geheimhouding weet heeft van bepaalde informatie, deze informatie geheim moeten houden totdat de geheimhouding wordt opgeheven. Daartoe leggen raadsleden de eed of belofte af. Schendt je de geheimhouding, dan kan het betreffende raadslid vervolgd worden.

Voor de duidelijkheid: de gemeenteraad bepaalt of iets geheim wordt gehouden, volgens de bepalingen in artikel 10 van het WOB. Ook bepaalt de raad wanneer dit wordt opgeheven. Dit betekent dat op het moment dat iets geheim is verklaard, de informatie niet meer aan andere organisaties/personen mag worden prijsgegeven. Dus ook niet aan externe adviseurs. Als meneer Elferink dit wil veranderen, dan moet hij toch echt in de Tweede Kamer zitting nemen om daar de betreffende wetten aan te passen. Nationale wetgeving gaat namelijk boven gemeentelijke bepalingen. Dus de gemeente kan en mag niet iets doen wat in strijd is met nationale (of Europese) wet- en regelgeving. Hierbij is meteen vastgesteld dat het initiatiefvoorstel van de heer Elferink onrechtmatig is en meteen van tafel kan.

Het tweede vreemde punt is de onderbouwing van het voorstel, namelijk dat de democratie in het gevaar komt omdat zonder externe steun de materie niet begrepen wordt en daardoor de raad haar werk niet kan doen. Nou meneer Elferink, uw kiezers mogen er van uit gaan dat u als gekozen volksvertegenwoordiger, samen met uw fractiegenoten, de wethouder(s) en ambtelijke ondersteuning genoeg kennis kunt verzamelen om wel een goed oordeel te kunnen vormen. Met deze onderbouwing geeft u zichzelf een enorm brevet van onvermogen. En daarnaast, waarom hebben u en uw partij toch zo’n vreemde obsessie met het inhuren (op kosten van de belastingbetaler) van externe deskundigen? Vertrouwt u de eigen ambtenaren en wethouders niet?

Dit alles tezamen werpt enkel vragen op. Is dit gewoon een poging tot een populistische actie? Het lijkt namelijk haast onvoorstelbaar, dat juist de heer Elferink niet in staat is om twee eenvoudige wetsartikelen op te zoeken en te lezen. Is dit een eenmansactie van de heer Elferink, of is dit een actie gedragen door zijn hele partij of zelfs de coalitie? Dat zou helemaal raar zijn, dat zelfs door de wol geverfde bestuurders van CDA, PvdA en D66 niet eens de betekenis van twee wetsartikelen kunnen duiden. De laatste vraag; is dit een poging om toch nog iets van de kruistocht tegen geheimhouding en gebrek aan transparantie te maken? Een kruistocht, die al in de kiem werd gesmoord, toen bleek dat de gemeentefinanciën wel transparant en kloppend waren? Dit dan gekoppeld aan een schijnoverwinning met betrekking tot het opheffen van geheimhouding op stukken rondom het stadhuiskwartier. Het opheffen hiervan is niet gebeurd omdat Gemeentebelang dat heeft geregeld, nee; dat zou toch wel gebeuren nu alle aanbestedingen zijn gedaan en de concurrentiepositie van de gemeente niet langer in het geding is.

Namens de fractie van Deventer Belang,

Christian Kamphuis

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Heel veel bezwaar tegen plaatsing van 9 windturbines van 225 meter hoog langs A1 bij Deventer

De gemeente Deventer heeft ruim 650 reacties met voornamelijk veel kritiek en ...