Aanvragen voor 75 laadpalen voor elektrische auto’s gehonoreerd in Overijssel

Zes gemeenten ontvangen een bijdrage van de provincie Overijssel voor de plaatsing van in totaal 75 openbare laadpalen voor elektrische auto’s. De gemeenten waren de eerste die een aanvraag indienden. Uit onderzoek blijkt dat er de komende jaren een groeiende behoefte ontstaat aan openbare laadpalen, tot bijna 1400 in 2020. De provincie Overijssel bekijkt op basis van deze behoefte of zij een faciliterende rol kan vervullen bij de verdere uitbouw van een dekkend netwerk van openbare laadpalen.

De gemeenten die nu een bijdrage van duizend euro per geïnstalleerde laadpaal ontvangen zijn Hengelo (20 laadpalen), Twenterand (8), Enschede (20), Oldenzaal (9), Hellendoorn (10) en Rijssen-Holten (8). Daarmee is het beschikbare budget uitgeput. Het adviesbureau OverMorgen heeft in opdracht van de provincie Overijssel onderzocht welke behoefte aan laadpalen er is binnen Overijssel. Het bureau schat op basis van landelijke prognoses in dat er in 2020 19.500 elektrische auto’s in Overijssel rondrijden. Eenderde daarvan is aangewezen op opladen in de openbare ruimte. Op basis van die verwachting is de inschatting dat er in 2020 1400 laadpalen nodig zijn om de batterijen van de elektrische auto’s op te laden. De totaal te verwachten investeringssom hiervoor is ingeschat op 8 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de particuliere laadpunten of de laadpunten in beheer van bedrijven en organisaties.

Het aantal aanvragen voor de subsidieregeling overtreft op dit moment al het aanbod. En dat terwijl veel gemeenten nog niet hebben gereageerd. Met de uitkomsten van het behoefteonderzoek in de hand bekijkt de provincie Overijssel op dit moment welke rol zij kan vervullen bij de verdere ontwikkeling van het netwerk van laadpalen. Met de subsidie voor 75 laadpalen speelt de provincie een voortrekkersrol. Het is de bedoeling dat marktpartijen nu aan de slag gaan om voldoende laadpalen te realiseren voor het groeiend aantal elektrische auto’s in de provincie. Het uitbouwen van de openbare laadinfrastructuur is van belang om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. De provincie Overijssel ondersteunt duurzame mobiliteit omdat het bijdraagt aan duurzaamheid, zuinig energiegebruik en leefbaarheid in het stedelijk gebied. Doel is een schone en veilige woon- en leefomgeving voor alle Overijsselaars.

 

 

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

PvdA Overijssel wil stationsloketten open houden.

De stationsloketten van Hengelo, Deventer en Zwolle moeten openblijven. Dat wil de ...