60 ontslagen bij de Zorggroep Raalte

De gevolgen van de hervormingen in de ouderenzorg hebben forse consequenties voor Zorggroep Raalte. Ouderen willen (en moeten) zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De overheid stimuleert zelfredzaamheid door meer aan preventie te doen. En, waar nodig, in eerste instantie mantelzorgers en vrijwilligers te betrekken. De heer van Kampen, de directeur van de Zorggroep Raalte geeft bij Salland TV aan dat er door een bezuiniging van één miljoen euro 60 mensen moeten worden ontslagen bij de organisatie. Het gaat daarbij om 60 parttimers, die samen 30 fte’s (1fte = 40 uur) vormen. Het aantal werknemers bij de Zorggroep Raalte is in 2014 al teruggebracht met natuurlijk verloop en beëindigen van tijdelijke contracten, maar dat was niet genoeg.

Alle medewerkers wiens functie in het geding is en die mogelijk boventallig worden verklaard, zijn al op de hoogte gebracht. De bezuiniging is noodzakelijk vanwege de gevolgen van de hervormingen in de ouderenzorg. Het aantal cliënten daalt en de organisatie moet dit jaar scherper zaken doen met gemeenten en zorgverzekeraars. Er is een transformatieplan opgesteld dat op dit moment ter advisering ligt bij de medezeggenschapsorganen. Tegelijkertijd zijn er besprekingen met de vakbonden op gang gebracht. Het doel van deze besprekingen is om te komen tot een sociaal plan.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Inbreng telers gevraagd voor toekomst Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers. Het ...