Aantal misdrijven in Deventer licht gedaald

Politie lost meer zaken op en werkt aan preventie: Ook in 2014 is het aantal misdrijven in Deventer licht gedaald. Er zijn meer zaken opgelost. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers* over 2014 van de politie. Het aantal woninginbraken is stabiel, maar inbraken in schuren en kelderboxen neemt toe. Er waren minder vernielingen, bedreigingen en zakkenrollers. Deventer wordt steeds veiliger. Politie, gemeente en vele partners werken daar samen hard aan. Die brede samenwerking is essentieel want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Woninginbraken: Het totale aantal woninginbraken is stabiel. In Borgele Platvoet, Voorstad, Rivierenwijk en Bergweide, Colmschate Noord en in Schalkhaar is het aantal gedaald. Er was een stijging in de Binnenstad, Zandweerd, Keizerslanden, Colmschate–Zuid de Vijfhoek.

 Huizen beter afgesloten: Politie, gemeenten en andere partners hebben veel aan inbraakpreventie gedaan, bijvoorbeeld het Donkere Dagen Offensief. In wijken met veel inbraken was er extra controle op woningen en waren er Voetjesacties en voorlichtingsbijeenkomsten. Zo wordt gezamenlijk en structureel gewerkt aan bewustwording en preventief gedrag. We roepen mensen actief op om verdachte situaties te melden en mensen sluiten hun woning beter af. De gezamenlijke preventie gaat in 2015 door.

Toename inbraken schuren en kelderboxen: Uit schuren en kelderboxen is meer ingebroken dan in 2013, vooral in de Binnenstad, De Hoven, Zandweerd, Borgele Platvoet, Rivierenwijk en Bergweide, Colmschate, Vijfhoek en Schalkhaar. In Keizerslanden, Colmschate Noord en Bathmen was juist een daling.

Woninginbrakenteam: Vooral in de laatste maanden van 2014 is sprake van een daling van woninginbraken en die lijkt zich voort te zetten in 2015. Mede door de inspanningen van het speciale woninginbrakenteam, zijn in 2014 meer woninginbraken opgelost.

Diefstal en inbraak in auto’s: In Deventer zijn meer motorvoertuigen gestolen, vooral bestelbussen met dure gereedschappen. De politie raadt eigenaren van bedrijfsbusjes aan om die goed te beveiligen. Naast voorlichting zijn extra controles uitgevoerd, waardoor het aantal diefstallen de afgelopen maanden al daalt. Er zijn daders aangehouden die verantwoordelijk waren voor veel diefstallen. De politie blijft hier extra op inzetten. Het aantal auto-inbraken is licht gestegen.

Aanpak geweld blijft prioriteit: Het aantal geweldsincidenten is gelijk gebleven. Het gaat vaak om mishandeling en bedreiging in huis (huiselijk geweld) en om geweld rondom gezinnen die te maken hebben met een meervoudige problematiek. Gemeente, politie en andere partners zetten in 2015 zwaar in op verminderen hiervan. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Veilig Thuis.

Uitgaan: Het aantal geweldsincidenten in de binnenstad daalt de laatste jaren. Ook het afgelopen jaar was er een lichte daling van 150 naar 146. In het uitgaansgebied valt op dat de laatste maanden van 2014 meer verdachten zijn aangehouden. De ontwikkeling dat misdrijven in de binnenstad terug lopen stemt tot tevredenheid. De samenwerking tussen horeca, gemeente en politie is er op gericht om Veilig Uit te kunnen gaan. Personen die zich misdragen worden geweigerd en of aangehouden. Door die intensievere aanpak wordt de politie meer geconfronteerd met geweld maar het leidt wel tot een positieve ontwikkeling.

Zeden: Het aantal zedendelicten is flink gestegen. De stijging is echter toe te schrijven aan twee personen die op straat willekeurige dames betastten. Met de aanhouding van twee verdachten stopte dit. Deze zogenaamde “billenknijpers’ kregen veel aandacht in de pers.

Straatroven en overvallen: Het aantal straatroven is licht gestegen van 14 naar 17. Hiervan werden er 11 opgelost. Het aantal overvallen is gezakt van 11 naar 8. Hiervan werden er 6 opgelost. Elke straatroof en overval wordt onderzocht door een speciaal politieteam waardoor de pakkans zeer hoog is.

Inbraken bij bedrijven gelijk gebleven: Het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ en de beveiliging van bedrijventerreinen met camera’s in Deventer zorgden voor een flinke daling van het aantal inbraken bij bedrijven. Dit is mede te danken aan de inzet van de ondernemers. Opvallend is dat diefstal bij bedrijven vaak gebeurt zonder inbraak. Denk aan insluipingen in kantoren, scholen en sportcomplexen. Met meer alertheid en interne afspraken is winst te halen.

Overlast verwarde personen: Overlast door verwarde personen gebeurt vooral in de binnenstad. Deze mensen vragen vaak een combinatie van straf en zorg. Daarom is goede samenwerking met zorgpartners essentieel, ook in 2015.

De exacte gegevens over Deventer staan hier.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Auto klapt frontaal tegen een boom bij Heeten

Een automobilist is vrijdagmorgen tegen een boom aangereden op de Spanjaardsdijk bij ...